Kommunal Ungeindsats (KUI)

Ungeteam Sorø med ét samlet budget

Opgaverne (med den unge) definerer samarbejdet og samarbejdspartnere. Her tages udgangspunkt i det helhedsorienterede og tværgående samarbejde, som er centralt i dag, og hvor der ses potentiale i at arbejde med stærkere tværgående økonomistyring samt et øget systematiseret og tættere samarbejde mellem Børn og Familier, Arbejdsmarked- og Borgerservice og Social og Sundhed samt UU Sorø om de unge, der har et tværgående behov for støtte og vejledning, og hvor der er fokus på at sikre samtidige og helhedsorienterede indsatser. Målgruppen for ungeindsatsen er unge fra 14 år til og med 29 år.

Ungeteamet har:

  • Én leder, som har det overordnede og koordinerende ansvar for ungeindsatsens opgaver samt budget. Lederen er organisatorisk forankret i Arbejdsmarked- og Borgerservice.

  • Ét samlet budget (ungeteamets ansvarsområde) - som samles i Center for Arbejdsmarked- og Borgerservice og Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget.

Ungeteam med én leder:

Ungeteamet etableres med én leder, som får ansvaret for ungeindsatsens arbejde på tværs af de tre fagområder (inden for ungeteamets ansvarsområde). Lederen får ansvaret for budgettet for ungeindsatsens område.

Tæt tværgående samarbejde som det centrale:

Det tætte tværgående samarbejde er centralt og vigtigt i Ungeteamet og vil blive centreret om den helhedsorienterede sagsbehandling. Det vil give mulighed for at koordinere og sikre samtidige indsatser for at kunne lykkes tidligere og bedre i forhold til den unge og dennes familie.

Samarbejdet vil bl.a. være koncentreret omkring én uddannelsesplan for den unge.

Det tætte tværgående samarbejde er endvidere afgørende i forhold til øvrig organisation, hvor Ungeteamet skal sikre smidige snitflader til Børn og Familier (bl.a. øvrige sagsbehandlere, psykologer, SSP, støttekontaktpersoner, ungdomsskolen), Social og Sundhed (bl.a. sagsbehandlere i Social Service) og øvrige teams i Arbejdsmarked- og Borgerservice.

Robust lederteam (gruppelederniveau) for ungeindsatsens område:

Der etableres et tværgående ledelsesteam bestående af gruppelederne for de tre fagområder. Gruppelederne har sammen et fælles ansvar for at sikre det helhedsorienterede tværfaglige samarbejde. Med et fælles lederforum vil lederne fx ved faste møder sikre løsninger, der bedre og hele vejen rundt kan løse eventuelle udfordringer, der måtte være omkring den unge og evt. dennes familie.

Lederteamet vil have særlig opmærksomhed på at håndtere økonomiske og lovgivningsmæssige barrierer for den konkrete indsats.

Der etableres en fælles udviklingsaftale for de 3 centre med fokus på at nå de fastsatte mål for de unge.

Samlet økonomisk ansvar:

Med et samlet økonomisk ansvar får ungeteamet sit eget selvstændige budget til forberedende, forebyggende og udviklende indsatser for de unge. Budgettet vil blive placeret i Center for Arbejdsmarked- og Borgerservice. Budgetter fra de to øvrige fagcentre og fagudvalg vil skulle opsplittes og overføres til Ungeteamet/Arbejdsmarked- og Borgerservice samt til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Med et samlet økonomisk ansvar skabes mulighed for at arbejde med løsninger på tværs af lovgivning, og skabe mulighed for at iværksætte helhedsorienterede og samtidige indsatser samt tidlige indsatser.

Etablering af et Ungeteam:

Der etableres et Ungeteam med medarbejdere fra de tre fagområder, som bliver den unges indgang til kommunen. Medarbejderne vil samarbejde på tværs om den sammenhængende ungeindsats - fx i TUT og i Samarbejdsmodellen. Alle medarbejdere bibeholder forankring i eget center og egen lovgivning og vil som hidtil referere til leder i eget center (personaleledelse) med henblik på at sikre faglig sparring og faglig udvikling. Den tværfaglige ledelsessparring og opgavesparring kan gives af personaleleder i eget center og af lederen for ungeteamet for at sikre den helhedsorienterede indsats for den unge.

Fysisk placering:

Ungeteamet placeres fysisk sammen.

 

Budget- og økonomistyring:

Der aftales et selvstændigt budget for ungeindsatsens område, som indeholder de forberedende, forebyggende og udviklende indsatser.

Økonomiopfølgning sker administrativt hver måned og politisk via økonomisk redegørelse (3 gange årlig) samt årligt ved budgettet.

Kontakt

UU Sorø Ungdomsuddannelsesvejledningen

Tlf.: 5787 6000
ungeteam@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø