Sygedagpenge selvstændige

  • Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du anmode om sygedagpenge senest 3 uger efter din første fraværsdag. 
  • Som selvstændig kan du tegne en forsikring og dermed sikre dig sygedagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode.
  • Hvis du har tegnet dagpengeforsikring fra 1. sygedag, skal du anmode om sygedagpenge senest på 8. sygedag. Har du tegnet forsikring fra 3. sygedag, skal anmodningen senest ske på 11. sygedag.
Sygemeld dig
  • Du skal bruge NemID medarbejdersignatur.

Kan jeg få sygedagpenge?

Du kan miste retten til sygedagpenge

Anmod om sygedagpenge via NemRefusion

Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge?

Hvis du er delvis uarbejdsdygtig

Så længe kan du få sygedagpenge

Første opfølgningssamtale hos kommunen senest efter otte uger

Du kan blive fritaget for kommunens opfølgning, hvis du er alvorligt syg

Hvis du vil klage

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 57 87 60 00
borgerservice@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø