Sygedagpenge lønmodtagere

  • Som lønmodtager skal du melde dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Med mindre andet er fastsat, skal sygemeldingen ske telefonisk og senest to timer efter, at du skulle være mødt på arbejde.
  • Det er arbejdsgiveren og/eller kommunen, der udbetaler dine sygedagpengene. Hvis du melder dig syg for sent, har du ikke ret til sygedagpenge, før du sygemelder dig.
  • Udbetalingen af sygedagpengene sker til din NemKonto, og pengene udbetales månedsvis bagud. Udbetaling sker den sidste torsdag i måneden.
Sygemeld dig:
  • Du skal ringe til din arbejdsgiver for at melde dig syg.

Hvad skal jeg gøre, når jeg bliver syg?

Kan jeg få sygedagpenge?

Du kan miste retten til sygedagpenge

Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge?

Hvis du er delvis uarbejdsdygtig

Så længe kan du få sygedagpenge

Sygefraværssamtale med din arbejdsgiver senest efter fire uger

Jobafklaringsforløb

Du kan blive fritaget for kommunens opfølgning, hvis du er alvorligt syg

Sygdom i forbindelse med ferie

Hvis du vil klage

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 57 87 60 00
borgerservice@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø