Socialt frikort

Målgruppen for socialt frikort

Du er i målgruppen for at kunne få et sociale frikort, hvis du har særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder.

Hvis du har et fysisk eller kognitivt handicap, er du som udgangspunkt ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre du samtidig har særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning, at du er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at du hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Du skal visiteres til det sociale frikort. 

 

Hvad er et socialt frikort?

Frikortet giver dig mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten har konsekvens for eksempelvis din kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring.

Det sociale frikort skal give dig bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen.

Hensigten er desuden at tilskynde virksomhederne til at tage et socialt ansvar.

Som borger bestemmer du selv, hvor meget og hvor ofte du vil arbejde.

 

Hvordan kan du få socialt frikort

Du kan henvende dig til din sagsbehandler eller i borgerservice, hvis du vil høre om du er i målgruppen for et socialt frikort. Så hjælper vi dig videre.

 

Information om socialt frikort

Du kan finde flere informationer om det sociale frikort på Socialstyrelsens hjemmeside eller i denne pjece

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Handicap & Psykiatri

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø