Meld dig ledig

  • Når du er ledig, skal du tilmeldes jobnet.dk på din første ledighedsdag. Man kan godt være tilmeldt uden at modtage kontanthjælp, dagpenge eller lignende.
  • Hvis du vil søge om kontanthjælp, skal du møde i jobcenteret på første ledighedsdag. Hvis du skal modtage dagpenge fra en a-kasse, kan du tilmelde dig over nettet uden at møde frem i jobcenteret.
  • Modtager du dagpenge eller kontanthjælp og er jobklar, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og udnytte dine muligheder for at få arbejde.   
Tilmeld dig jobnet

A-kasse medlemmer

Når du er ledig, skal du tilmeldes jobcenteret. Det skal ske på første ledighedsdag. Du skal enten møde op i jobcenteret, eller du kan tilmelde dig over internettet på jobnet. Dog skal du altid møde personligt op i jobcenteret, hvis du ikke aktuelt er berettiget til at modtage dagpenge fra din a-kasse, selvom du er medlem.

Du vil blive indkaldt til forskellige møder i jobcenteret og a-kassen, og dit cv skal være tilgængeligt på jobnet.

Kontanthjælpsansøgere

Når du søger om kontanthjælp, skal du på første ledighedsdag møde op i jobcenteret. Du og din beskæftigelseskonsulent skal sammen udarbejde en handlingsplan for at du hurtigst muligt bliver i stand til at forsørge dig selv.

En del af handlingsplanen er et aktiveringstilbud, som du skal tage imod. Aktiveringstilbuddet kan være uddannelse, jobtræning eller et beskæftigelsesprojekt.

Andre jobsøgere

Du kan også være tilmeldt jobnet.dk, hvis du modtager anden forsørgelse end kontanthjælp eller dagpenge, hvis du ikke modtager nogen ydelse eller hvis du er i arbejde, men søger andet job.

Tilmeld dig på jobnet og henvend dig i jobcenteret, hvis du har brug for mere hjælp til at finde job.

Kontakt

Jobcenter Sorø

Tlf.: 57 87 60 00
jobcenter@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

Befordring til jobsamtale

Som ledig har du mulighed for at få tilskud til din udgift for at komme til jobsamtale med arbejdsgiver. Du skal indsende følgende til din sagsbehandler:

  • Dokumentation for indkaldelse til jobsamtale.
  • Offentlig transport - dokumentation for billetter, evt. udskrift fra rejsekort.
  • Min. 120 km hver vej.
  • Der dækkes max. kr. 1.000,00.
  • Kørsel med egen bil afregnes i km-takst, jvf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, §7, stk. 2.