At stå til rådighed

At stå til rådighed betyder, at du aktivt skal søge job og tage imod et rimeligt tilbud om job. Et rimeligt job er alle jobs, du kan udføre.

Hvis du er jobklar og modtager dagpenge eller kontanthjælp, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og udnytte dine muligheder for at få arbejde.

Hvis du får kontanthjælp og er gift med en, der også er ledig, skal din ægtefælle også stå til rådighed for arbejdsmarkedet og udnytte sine arbejdsmuligheder.

For at stå til rådighed skal du:

  • være tilmeldt og have et aktivt cv på jobnet. Du skal registrer dine ansøgninger i jobloggen på jobnet.dk.
  • møde til samtaler i jobcenteret. Modtager du dagpenge, skal du også møde til samtaler i din a-kasse.
  • tage imod et rimeligt tilbud om job. Det vil sige, alle typer af deltid/fuldtidsjob, som du vil kunne udføre.
  • Søge deltid/fuldtidsjob både inden og uden for dit fagområde og søge de jobs, som jobcenteret beder dig om at søge.
  • kunne tage imod et job eller beskæftigelsestilbud med én dags varsel. Det betyder, at du skal kunne begynde på arbejdet næste dag. Du må gerne tage deltidsarbejde, men du skal stadigvæk stå til rådighed for et fuldtidsarbejde og kunne begynde med dags varsel.
  • søge job på den måde, som er almindelig for faget. Det vil sige, at hvis det er almindeligt, at man søger job ved personligt fremmøde, så skal du gøre det. Hvis det derimod er almindeligt at sende en skriftlig ansøgning, så skal du gøre det
  • tage imod jobs, hvor der er op til tre timers daglig transporttid. Hvis du er mellem- eller højtuddannet, skal du tage imod jobs, hvor der er en daglig transporttid på tre timer eller mere.

Hvis du (eller din ægtefælle, hvis du modtager kontanthjælp) ikke opfylder ét eller flere af ovennævnte krav kan det få konsekvenser for din ret til kontanthjælp eller dagpenge.

Kontakt

Jobcenter Sorø

Tlf.: 57 87 60 00
jobcenter@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø