Under 30 år

Hvis du er under 30 år, vil du af Jobcenter Sorø blive visiteret til at tilhøre en af kategorierne:

  • Uddannelsesparat
  • Aktivitetsparat
  • Jobparat

Din visitering bestemmer, hvilken ydelse, du vil være berettiget til efter 1. januar 2014.

Har du ingen erhvervskompetencegivende uddannelse, vil din kontanthjælp blive ændret til uddannelseshjælp fra den 1. januar 2014. Uddannelseshjælpen er en ydelse, der svarer nogenlunde til det, man får udbetalt, når man får SU.

En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrund-uddannelse (egu) eller en videregående uddannelse. Folkeskole og gymnasial uddannelse er ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Uddannelsesparat

De uddannelsesparate er dem, der kan begynde på en uddannelse inden for 1 års tid, og som kan gennemføre på almindelige vilkår (SU og -lån).

Er du klar til uddannelse, skal du finde og søge optagelse på en uddannelse.

Indtil din uddannelse starter, skal du finde et job-alternativt arbejde i nytteindsats. Du får igennem kommunen et arbejde med for eksempel vedligeholdelse af grønne områder. Der er ikke tidsbegrænsning på nytteindsats, men du kan højest være tilknyttet det samme projekt i 13 uger.

Du kan få råd og vejledning i Jobcentret.

Aktivitetsparat

De aktivitetsparate er dem, der ikke kan begynde på en uddannelse inden for et års tid. Hvis du sammen med Jobcentret vurderer, at du er aktivitetsparat, skal du sammen med Jobcentret finde ud af, hvad der skal til, for at du kan komme i gang med en uddannelse.

Du skal have en samtale mindst hver anden måned. Efter 3 måneder har du mulighed for at få et aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp.

For at have ret til aktivitetstillægget, skal du deltage aktivt i et tilbud, som gør, at du kommer tættere på målet om uddannelse. Når du får aktivitetstillægget, vil din ydelse svare den ydelse, du får i dag.

Jobparat

De jobparate er dem, der er parate til at få et job i den nærmeste fremtid.

Hvis du er jobparat og ikke får et job indenfor de første 3 måneder, skal du deltage i nyttesats, virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob.

I nyttesats får du gennem kommunen et arbejde med for eksempel vedligeholdelse af grønne områder i op til 13 uger.

I løbet af de 3 første måneder, bliver du indkaldt til 2 samtaler. I de næste 12 måneder bliver du indkaldt til 4 samtaler.

Tanken er

Tanken med reformen er, at unge skal have en uddannelse.

Kontanthjælpen bliver derfor afskaffet  for alle unge under 30 år, der ikke har en uddannelse og erstattet af en ydelse, der hedder uddannelseshjælp-svarende til SU

Samtidig bliver der skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne og unge med en uddannelse.

Har du spørgsmål til din visitering, kontakt Jobcentret på tlf. 57 87 60 00.

Har du spørgsmål til din ydelse, kontakt Ydelseskontoret på tlf. 57 87 65 16 mandag - onsdag mellem kl. 10-15, torsdag mellem 10-17 og fredag mellem 10-13.

Kontakt

Jobcenter Sorø

Tlf.: 57 87 60 00
jobcenter@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø