Dokumentation til ansøgning

Du skal vedlægge følgende dokumentation, når du afleverer det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema:

 • Tilmeldingsseddel fra Jobcentret
 • Dokumentation for din og din ægtefælles indtægt de sidste 3 måneder.
  Lønsedler, udbetalingsmeddelelse SU, dagpenge, pension eller kontanthjælp
 • Dokumentation for indtægts- eller arbejdsophør
  Opsigelse, tidsbestemt ansættelsesaftale, meddelelse om ophør af dagpenge eller SU
 • Boligudgifter
  For lejebolig: Huslejekontrakt eller aktuel huslejeopkrævning
  For ejerbolig: Terminskvitteringer for alle lån i ejendommen, ejendomsskattebillet, ejendomsforsikringer og varmeforbrug
 • Dokumentation for formue og alle bankkonti for både dig og din ægtefælle
  Udskrift af samtlige bankkonto for 3 måneder frem til dato herunder evt. værdi.
 • Papirer samt udbetalingsmeddelelse for evt. ekstraordinære indtægter/ydelser mv.
 • Evt. dokumentation for friværdi i ejendomme, bil, MC, båd. etc.

Ansøgningsskema og bilag skal afleveres i Borgerservice.

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 57 87 60 00
borgerservice@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø