Under 30 år

Hvis du er under 30 år, vil du af Jobcenter Sorø blive visiteret til at tilhøre en af kategorierne:

  • Uddannelsesparat
  • Aktivitetsparat
  • Jobparat - hvis du har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse.

En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrund-uddannelse (egu) eller en videregående uddannelse. Folkeskole og gymnasial uddannelse er ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Uddannelsesparat

De uddannelsesparate er dem, der kan begynde på en uddannelse inden for 1 års tid, og som kan gennemføre på almindelige vilkår.

Er du klar til uddannelse, skal du finde og søge optagelse på en uddannelse.

Indtil din uddannelse starter, skal du finde et job. Alternativt vil du henvises til arbejde i kommunens nytteindsats. Du får igennem kommunen et arbejde med for eksempel vedligeholdelse af grønne områder. Du kan højest være tilknyttet det samme projekt i 13 uger.

Du kan få råd og vejledning i Jobcentret.

Aktivitetsparat

De aktivitetsparate er dem, der ikke kan begynde på en uddannelse inden for et års tid. Hvis Jobcentret vurderer, at du er aktivitetsparat, skal du sammen med Jobcentret finde ud af, hvad der skal til, for at du kan komme i gang med en uddannelse.

Du skal have en samtale mindst hver anden måned.

Jobparat

De jobparate er dem, der er parate til at få et job i den nærmeste fremtid.

Hvis du er jobparat og ikke får et job indenfor de første 3 måneder, skal du deltage i kommunens nytteindsats, virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob.

I nytteindsats får du gennem kommunen et arbejde med for eksempel vedligeholdelse af grønne områder i op til 13 uger.

I løbet af de 3 første måneder, bliver du indkaldt til min. 2 samtaler. I de næste 12 måneder bliver du indkaldt til min. 4 samtaler.

Kontakt

Jobcenter Sorø

Tlf.: 57 87 60 00
jobcenter@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø