Hjælp i særlige tilfælde

 • Enkeltydelse er hjælp til uforudsete udgifter, der kan have betydning for, om du og din familie vil kunne klare jer fremover. 
 • Du må ikke have indtægter eller formue, der kan dække udgiften. Du skal først have undersøgt, om du kan få hjælpen andre steder, f.eks. forsikring, banklån eller boligstøtte.  
 • Du kan godt modtage enkeltydelse, selvom du er på kontanthjælp.
Søg enkeltydelse
 • Udfyld blanketten, udskriv og aflever den i Borgerservice.
 • Husk at vedlægge dokumentation.

Dokumentation, der skal vedlægges, når du afleverer et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema.

 • Dokumentation for den udgift, du søger om hjælp til:
  For eksempel i form af ubetalte regninger eller indhentede tilbud, lejekontrakt mv.  

 • Dokumentation for indtægter de sidste 3 måneder:
  For eksempel lønsedler, udbetalingsmeddelelse SU, dagpenge, pension m.v. 
 • Dokumentation for andre indtægter og alle udgifter.
  Der skal vedlægges dokumentation på alle de indtægter og udgifter, der påføres skemaet. For ejerbolig; seneste terminsopkrævning, oversigt over alle lån i ejendommen, ejendomsskattebillet og ejendomsforsikringer. 
 • Dokumentation for formue og alle bankkonti.
  Udskrift af samtlige bankkonti for 3 måneder frem til dato visende alle bevægelser herunder evt. værdipapirer, kapitalpensioner m.v. Evt. dokumentation for friværdi i ejendomme, bil, MC, båd etc. Skriftligt afslag fra eget pengeinstitut på lån til det ansøgte eller dokumentation på evt. registrering i RKI.

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 57 87 60 00
borgerservice@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø