Tilsynsrapporter

Der bliver løbende lavet tilsyn med de botilbud og aktivitetstilbud, der er i Sorø Kommune. Det gør vi for at sikre, at vi hele tiden tilbyder de bedst mulige vilkår for vores borgere. 

Tilsynsrapporterne bliver opdateret i takt med at vi modtager dem fra henholdsvis BDO og Socialtilsyn Øst, der er ansvarlige for tilsynene.   

 

Tilsynsrapporter for botilbud:

Tilsynsrapporter for aktivitets - og dagtilbud:

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for patientsikkerhed: