Støtte i eget hjem

  • Du kan søge om støtte i dit hjem, hvis du på grund af betydelige fysiske, psykiske og eller særlige sociale problemer, ikke er i stand til at få hverdagen til af fungere.

  • Du kan få vejledning, støtte og hjælp til: Praktiske opgaver i hjemmet, samfundsliv, socialt liv, sundhed, kommunikation, mobilitet og egenomsorg.

  • Det er ikke en forudsætning for at modtage støtte, at du er udredt med en diagnose.

Søg om støtte i eget hjem
  • Kontakt din sagsbehandler i Team Handicap & Psykiatri
  • Tlf.: 57 87 60 00 - hverdage 11.00 12.00 

Borgere med lette til moderate problemer kan som udgangspunkt ikke søge om støtte i eget hjem, men kan henvises til netværks tilbud i aktivitets- eller støttecentre.

Tilpasset forløb

Støtte i eget hjem ydes som et målrettet og afgrænset forløb.
Der følges op på, om borgeren fortsat har gavn af indsatsen, og om borgeren skal have indsatsen ændret eller afsluttet, eller om borgeren skal visiteres til et andet tilbud.

Hvis det er muligt, foregår støtten som træningsforløb i grupper. Støtten kan også være en kombination af individuelle forløb og gruppeforløb.

Hvem leverer hjælpen?

Sorø Kommunes hovedleverandører af støtten er:

  • Center for Handicap og Psykiatri. Tlf.nr.: 24 52 04 99
  • Specialcentret Lundebo. Tlf.nr.: 20 94 02 47

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Handicap & Psykiatri

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø