Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder for handicap - og psykiatriområdet er samlet her, så du som borger nemt kan finde svar på, hvilket kvalitetsniveau, der er politisk besluttet i din kommune. 

Kvalitetsstandarderne behandler forskellige områder, hvilket fremgår af overskriften. 

Kvalitetsstandard for rådgivning, støtte, rehabilitering og hjælp til voksne efter serviceloven

Beskyttet beskæftigelse efter SL.103 og aktivitets- og samværstilbud efter SL.§104

Midlertidige eller længerevarende botilbud efter SL §107 og §108