Hjerneskadekoordinator

  • De hyppigste årsager til hjerneskade er blodprop i hjernen, hjerneblødning og slag mod hovedet, f.eks. i forbindelse med fald, vold eller trafikulykke.
  • Der kan være synlige følger såsom lammelser og talebesvær. Der kan også være mere usynlige følger, bl.a. træthed, problemer med at huske, nedsat koncentration, samt problemer med at planlægge og strukturere hverdagen.
  • De usynlige skader giver ofte de største vanskeligheder i dagligdagen og kan gøre det svært at indgå i sociale sammenhænge. Tit opdages de usynlige skader først efter det akutte sygdomsforløb, når når man vil gøre nogle af de ting, man tidligere tog for givet.

  • Hjerneskadekoordinatoren kan rådgive om et liv med en erhvervet hjerneskade samt koordinere indsatserne, så du får den rigtige hjælp og sammenhæng i din behandling. 
Kontakt hjerneskadekoordinator

Hjerneskadekoordinator Annette Heller mail: hsk@soroe.dk eller tlf.: 23 65 49 25

Ved akut brug for hjælp eller afklaring af støttemuligheder kontakt Social Service, mail: socialservice@soroe.dk eller tlf.: 57876600 hverdage mellem kl. 11-12.

Ved spørgsmål vedr. træning kan Sundhedscenter kontaktes på hverdage tlf. 57877140 eller via mail: sundhedscenter@soroe.dk

Ved spørgsmål vedr. evt. sag i Jobcenter kontakt din sagsbehandler evt. via tlf. 57 87 60 00 og bed om sagsbehandler i Jobcenter.

Hjerneskadekoordinatoren hjælper med

  • at skabe overblik og tilpasse indsatsen efter dine behov.
  • at du og dine pårørende får råd og vejledning om muligheder og tilbud i forhold til at leve et liv med hjerneskade.
  • at sammensætte et tværfagligt team omkring dig med relevante fagfolk.
  • at sikre sammenhæng i dit rehabiliteringsforløb samt at udarbejde tidsplan og målsætning i samarbejde med dig og evt. dine pårørende.
  • at indkalde til planlægningsmøder og koordinere med de aktører, der kan være behov for i hver enkelt forløb. 

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Handicap & Psykiatri

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø