Hjerneskade

  • Har du eller din pårørende fået en erhvervet hjerneskade, kan der være mange udfordringer i hverdagen for dig og dine nærmeste.
  • Sygehuset vil ved udskrivelse tage kontakt til kommunen, hvis du har behov for f.eks. personlig hjælp, hjælpemidler, sygepleje eller genoptræning.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan nedenstående kontaktes:

Talepædagog og genoptræning efter sygehusindlæggelse:

  • Sundhedscenter tlf.: 57 87 71 40 hverdage kl. 8.00-12.00

Mail: sundhedscenter@soroe.dk

Personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, vedligeholdelsestræning eller afklaring af støttemuligheder:

  • Social Service tlf.: 57 87 60 00 hverdage mellem kl. 11.00-12.00

Mail: socialservice@soroe.dk

Sygemelding og tilbagevenden til arbejdsmarkedet:

  • Jobcenter tlf.: 57 87 60 00 

Mail: jobcenter@soroe.dk

 

Erhvervet hjerneskade

De hyppigste årsager til hjerneskade er blodprop i hjernen, hjerneblødning og slag mod hovedet, f.eks. i forbindelse med fald, vold eller trafikulykke.


• Der kan være synlige følger såsom lammelser og talebesvær. Der kan også være mere usyn-lige følger, bl.a. træthed, problemer med at huske, nedsat koncentration, samt problemer med at planlægge og strukturere hverdagen.


• De usynlige skader giver ofte de største vanskeligheder i dagligdagen og kan gøre det svært at indgå i sociale sammenhænge. Tit opdages de usynlige skader først efter det akutte sygdomsforløb, når man vil gøre nogle af de ting, man tidligere tog for givet. Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til ovenstående.


Sorø Kommune har oprettet et team, der kan hjælpe med at skabe overblik og koordinere indsatserne, så du får den bedst mulige hjælp og sammenhæng i dit rehabiliteringsforløb.


Teamet består af repræsentanter fra Social Service, Sundhedscenter og Jobcenter.

 

 

 

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Handicap & Psykiatri

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø