Hjælpemidler

  • Du kan få et hjælpemiddel (eller flere), hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det vil sige, hvis du har en form for handicap, som begrænser dig i dagligdagen.
  • Hjælpemidlet skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller gøre din hverdag lettere - gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre.
  • Du kan ikke få et hjælpemiddel, der kun er til motion. Det er f.eks. en trehjulet cykel, gangstave osv.
  • Hvis du kun har brug for et hjælpemiddel i forbindelse med en behandling f.eks. på sygehuset, er det behandlingsstedet (sygehus el. skadestue) som skal sørge for de nødvendige hjælpemidler. 
Søg om hjælpemiddel
  • Du skal bruge NemID (virker ikke på mobil).

Syn og hørelse

Kropsbårne hjælpemidler (f.eks. proteser, fodtøj eller inkontinenshjælpemidler)

Reparation af hjælpemiddel

Forbrugsgode som hjælpemiddel

Aflevering af hjælpemidler

Hjælpemidler under ferie- og weekendophold

Frit valg af leverandør

Tro - og loveerklæring

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Hjælpemidler

Tlf.: 57 87 62 20
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø