Hjælp til boligændring

  • Du kan få hjælp til boligændringer, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, så din bolig passer bedre til dig og dine behov - uanset din alder.
  • Ændring af din bolig skal være nødvendig, og have til formål at lette din daglige tilværelse, samt gøre dig så selvstændig og uafhængig af hjælp fra andre som muligt.
  • Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at finde en ny og mere tilgængelig bolig.
Søg hjælp til boligændring
  • Du skal bruge NemID (virker ikke på mobil).

Du  kan ikke få hjælp til boligændringer, der er istandsættelse eller vedligeholdelse af din bolig.

Hvis du bor i lejebolig

Bor du i lejebolig skal din udlejer/boligselskabet give lov til, at boligen bliver ændret. Der skal også laves en skriftlig aftale med din udlejer om, om der skal laves reetablering ved fraflytning - dvs. om det skal ændres tilbage til det oprindelige.

Hvis vi aftaler, at boligen skal ændres tilbage til det oprindelige, når du flytter, er udgiften en del af bevillingen og noget, som vi betaler.

Hvis værdien af din bolig øges

Hvis der er tale om en meget dyr ombygning eller tilbygning, som øger din boligs værdi, vil vi tage pant i boligen. Pantebrevet vil være på et beløb, der svarer til værdiforøgelsen. Det betyder, at hvis du sælger boligen skal kommunen have et beløb svarende til pantet.

Kontakt

Social og Sundhed

Tlf.: 57 87 60 00 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø