Handicapbil

  • Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne - ligemeget hvor gammel du er.
  • Du skal have et nødvendigt kørselsbehov, som ikke kan dækkes på anden måde end ved kørsel i egen bil (f.eks. til og fra arbejde eller uddannelse). Bilen skal kunne dække det samlede kørselsbehov. 
  • Det er et krav, at din mulighed for at kunne færdes frit er kraftigt begrænset, og at du ikke kan bruge offentlige transportmidler.  
  • Støtten gives til den bil som er billigst egnet. Det er ofte en almindelig personbil. Hvis du er afhængig af kørestol, kan det være en kassebil. 
Ansøg om støtte til bil
  • Du skal bruge NemID (virker ikke på mobil).

Hvad koster det

Du skal regne med en månedlig udgift på 3-4.000kr. til bilen.

Støtte til køb af bil er et rentefrit lån, hvor mindst halvdelen af lånet skal tilbagebetales over 6 år. Den del af lånet, som ikke skal tilbagebetales, nedskrives over 6 år. Hvis lånet opsiges eller ønskes indfriet inden 6 år, skal du betale den samlede restgæld.

Du skal selv betale for kaskoforsikring, brændstof, serviceeftersyn af bilen og andre drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Hvis du ikke er myndig, skal statsforvaltningen give tilladelse til, at der optages lån til bilen i dit navn.

Fritagelse for afgift

Hvis du får du støtte til køb af bil, eller du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, har du ret til fritagelse for afgift efter brændstofforbrug (vægtafgift). Hvis du er afhængig af kørestol og derfor har brug for en kassebil (nedstolet bus), gælder afgiftsfritagelsen også for registreringsafgiften.

Reparation af handicapbil

Går bilen i stykker, skal du selv betale for at få den på værksted og for at få den repareret.

Har du fået tilskud til en særlig indretning af bilen, der går i stykker, f.eks. en kørestolslift, kan du søge om at få udgiften til reparationen betalt. Er det nødvendigt at køre til et specialværksted kan du få kørselsgodtgørelse i form af kilometerpenge. 

Hvad kan jeg få støtte til

Hvis du opfylder betingelserne, vil du få et rentefrit lån til den billigst egnede bil op til 199.000 kr. (2021).

Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

Uanset om du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan du søge om støtte til særlig indretning af din bil: håndspeeder, håndbremser, drejesæde, bremseforstærker, automatgear eller andet. Tilskuddet til automatgear udgør den faktiske udgift til automatgearet, dog højest op til 27.491 kr. (2021)

Når betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan du også søge om tilskud til køreundervisning og kontrollerende køreprøve samt fornyelse af kørekort. Hvis du bliver godkendt som chauffør for en person under 18 år, kan du også søge om tilskud til køreundervisning.

Dine eller familiens økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Tro og love-erklæring

I nogle tilfælde er der mulighed for, at der kan anvendes en forenklet sagsbehandlingsprocedure. Her træffes der en afgørelse uden, at der er indhentet yderligere oplysninger i forbindelse med din ansøgning og genbevilling af bil. Proceduren kan kun anvendes, hvis din funktionsnedsættelses og dit kørselsbehov i al væsentlighed er uændret siden der sidst blev truffet afgørelse om støtte til køb af bil. Hvis det er tilfældet, kan du som ansøger underskrive en tro - og loveerklæring. 

Ved anvendelse af en tro - og loveerklæring kan kommunalbestyrelsen, hvis de ønsker det, foretage en sagsbehandling, der alene er baseret på de oplysninger, der allerede foreligger i sagen. Det vil sige de oplysninger, som lå til grund for den seneste afgørelse om bilstøtte til dig.

Kommunalbestyrelsen er dog altid forpligtet til at oplyse sagen i nødvendigt omfang. Derfor kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, hvis det skønnes nødvendigt, også selvom du har underskrevet en tro - og loveerklæring. 

Hvis der er sket ændringer i din funktionsnedsættelse, lovgivningen på området eller kommunens serviceniveau kan fremgangsmåden med tro og loveerklæring ikke anvendes. 

Tro - og loveerklæringen kan du finde når du trykker på "Ansøg om støtte til bil". 

Hvad kan jeg få støtte til

Hvis du opfylder betingelserne, vil du få et rentefrit lån til den billigst egnede bil op til 206.000 kr. (2023).

Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

Uanset om du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan du søge om støtte til særlig indretning af din bil: håndspeeder, håndbremser, drejesæde, bremseforstærker, automatgear eller andet. Tilskuddet til automatgear udgør den faktiske udgift til automatgearet, dog højest op til 28.571,14 kr. (2023)

Når betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan du også søge om tilskud til køreundervisning og kontrollerende køreprøve samt fornyelse af kørekort. Hvis du bliver godkendt som chauffør for en person under 18 år, kan du også søge om tilskud til køreundervisning.

Dine eller familiens økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Hjælpemidler

Tlf.: 57 87 62 20
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø