Behandling af din ansøgning

Når du har søgt om et botilbud ved din sagsbehandler i Team Handicap & Psykiatri, aftaler vi et besøg hos dig i din nuværende bolig. Ved dette besøg snakker vi om dit behov for støtte.

Du, dine pårørende og eventuelt andre, der kender dig, vil blive bedt om at skrive en udtalelse om, hvordan du klarer dig i hverdagen. Det kan de gøre på et skema, som du får udleveret af din sagsbehandler.

Ud fra de oplysninger vi får, vil sagsbehandleren vurdere, hvilken bolig der kan være egnet til dig. Du bliver tilbudt at se de muligheder, der er for bolig. Du må gerne tage en pårørende med.

Det kan være nødvendigt, at du giver lov til, at vi beder andre om flere oplysninger om dig. Det kan være din læge, speciallæge, sygehus eller andre, som du mener, kan give oplysninger om dig og dit behov for støtte.

Du får et skriftligt svar på din ansøgning om botilbud.

Hjælp og husleje

Ud over pædagogisk støtte er det også muligt at få hjemmehjælp, hvis du bor på et botilbud.

Det er forskelligt, om du skal betale husleje i et botilbud eller om der opkræves en opholdsbetaling. 

Ventetid

Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, inden du bliver tilbudt en plads i et botilbud. Nogle botilbud har ikke ret mange pladser, og de, der bor der, flytter sjældent. Andre botilbud har mere udskiftning og ventetiden er derfor kortere.

Botilbud i en anden kommune

Hvis vi ikke selv har et botilbud der passer til dig og dine behov, kan vi foreslå et botilbud i en anden kommune. Du kan på Tilbudsportalen se alle kommunalt godkendte tilbud i Danmark. Her kan du også se, om der er ledige pladser på de forskellige botilbud.

Hvis du bor i en anden kommune og vil søge botilbud i Sorø Kommune, skal du først ansøge i den kommune, du bor i (bopælskommunen).

Det vil være din sagsbehandler i din bopælskommune, der behandler din ansøgning. Det vil også være din nuværende kommune, der tager kontakt til det botilbud, du ønsker at flytte til.

Søg botilbud
  • Kontakt din sagsbehandler i Team Handicap & Psykiatri
  • Tlf.: 57 87 60 00 - hverdage 11.00 12.00 

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Handicap & Psykiatri

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø