Flyt til Danmark

  • Når du flytter til Danmark, skal du møde personligt op på folkeregisteret i den kommune du flytter til.
  • Borgere fra Norden, EU-lande, EØS-lande eller Schweiz skal melde flytning, hvis opholdet i Danmark varer seks måneder eller mere. Borgere fra andre lande skal melde flytning, hvis opholdet i Danmark varer mere end tre måneder.
  • Det er en god ide at undersøge dine skatteforhold og forsikringer, når du skal flytte.
Meld indrejse
  • Udfyld blanketten, udskriv den og medbring den, når du møder op i folkeregistret.
  • Husk dine legitimationspapirer, når du møder op for at melde indrejse.

Hvis jeg flytter til Danmark

Hvis jeg flytter til Danmark fra et EU-land

Hvis jeg flytter fra ét nordisk land til et andet

Hvis jeg flytter til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS

Oplys om sygesikringsland

Hvis du vil klage

Deltag i Grundlovsceremoni for at få dansk statsborgerskab

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2020 deltage i en grundlovsceremoni.

 

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2020 også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen. Folketinget behandler i november og december 2019 Lovforslag om indfødsret (L41).

 

Tilmelding

Fra 2020 afholder Sorø Kommune to gange om året  en grundlovsceremoni. Når forslaget er vedtaget i Folketinget, vil det blive annonceret på Sorø Kommunes hjemmeside og Sorø Avis med angivelse af, hvornår ceremonien afholdes samt tilmeldingsfrist.

Sorø Kommune vil afholde den 1. ceremoni mandag den 2. marts 2020 kl. 16.00 på Det gl. Rådhus, Byrådssalen, Torvet 2, 4180 Sorø.

Du kan tilmelde dig arrangementet ved at skrive en e-mail til byraadscenter@soroe.dk. Tilmeldingsfristen er senest den 3. februar 2020. Du må meget gerne oplyse hvor mange pårørende, der deltager i arrangementet.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være én af de tre nedenfor:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder "blanket til afgivelse af erklæring".

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 57 87 60 00
borgerservice@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø