Flyt til Danmark

  • Når du flytter til Danmark, skal du møde personligt op på folkeregisteret i den kommune du flytter til.
  • Borgere fra Norden, EU-lande, EØS-lande eller Schweiz skal melde flytning, hvis opholdet i Danmark varer seks måneder eller mere. Borgere fra andre lande skal melde flytning, hvis opholdet i Danmark varer mere end tre måneder.
  • Det er en god ide at undersøge dine skatteforhold og forsikringer, når du skal flytte.
  • For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2020 deltage i en grundlovsceremoni.
Meld indrejse
  • Udfyld blanketten, udskriv den og medbring den, når du møder op i folkeregistret.
  • Husk dine legitimationspapirer, når du møder op for at melde indrejse.

Hvis jeg flytter til Danmark

Nordiske statsborgere

Ikke-nordiske statsborgere

Øvrige ikke-nordiske statsborgere

Oplys om sygesikringsland

Hvis du vil klage

Deltag i Grundlovsceremoni for at få dansk statsborgerskab

Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Folketinget har den 21. december 2021 vedtaget Lovforslag om indfødsret meddelelse (L56).

Når den lov om indfødsrets meddelelse, du er optaget på, er vedtaget, vil du modtage et brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet med information om grundlovsceremonien, hvis du er omfattet af krav om deltagelse i en ceremoni. Brevet vil blive sendt til din e-boks kort tid efter lovens vedtagelse.

I brevet vil være vedlagt en erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet og i udlandet. Det er en betingelse for din deltagelse i en grundlovsceremoni, at du udfylder og underskriver erklæringen og sender den til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal have modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni. Erklæringen kan sendes til ministeriet på indfoedsret@uim.dk eller via e-Boks. Du kan også sende den underskrevne erklæring til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Hvis Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni, vil du ikke kunne deltage i grundlovsceremonien, men i stedet blive henvist til at deltage i en senere ceremoni.

Sorø Kommune vil afholde grundlovsceremonien torsdag den 3. marts 2022 kl. 16.00 på Det gl. Rådhus, Byrådssalen, Torvet 2, 4180 Sorø.

 

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig arrangementet ved at sende en e-mail til byraadscenter@soroe.dk. Tilmeldingsfristen er senest den 3. februar 2022. Du skal oplyse navn, adresse, telefonnr., cpr.nr. og hvor mange pårørende, der deltager i arrangementet.

Du skal medbringe gyldig legitimation med foto ved ceremonien.

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være én af de tre nedenfor: 

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Hvornår modtager jeg mit statsborgerretsbevis?

Når du har deltaget i grundlovsceremonien, underskrevet ceremonierklæringen og udvekslet håndtryk med borgmesteren, vil du få udleveret dit statsborgerretsbevis som dokumentation for, at du er blevet dansk.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni (uim.dk)

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 57 87 60 00
borgerservice@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø