Tilskud til merudgifter

  • Du kan søge om økonomisk tilskud til at dække tabt arbejdsfortjeneste, hvis dit barn er fysisk eller mentalt handicappet eller alvorligt og langvarigt syg. Du kan også søge økonomisk tilskud til ekstra udgifter til at forsørge barnet.
  • Dit barns lidelse skal være alvorlig og indgribende eller funktionsevnen skal være nedsat. Der skal laves en lægelig vurdering for at kunne modtage tilskuddet.
  • Vi laver en individuel vurdering af ansøgningen. Vi vurderer ansøgningen i forhold til de ekstra udgifter, du forventer at få, og om barnet er omfattet af målgruppen.

Har du over 50 km til behandlingsstedet, kan du søge om tilskud til kørsel. Region Sjællands kørselskontor administrerer al kørsel til og fra sygehus.

Du kan kontakte kørselskontoret på tlf. 70 15 35 15.

Hjælp til dig, der har et barn med handicap

Søg om støtte til merudgifter for et barn med handicap - §41

Søg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - §42

Kontakt

Børn og Familier

Tlf.: 57 87 60 00
familieraadgivningen@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø