Større arrangementer

  • Hvis du skal holde et større udendørs eller indendørs arrangement, kan det være underlagt regelsættet Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder.
  • Hvis du skal holde et arrangement i en erhvervsbygning, f.eks. en messe eller en større sammenkomst i produktionshaller, skal du søge lejlighedstilladelse, og det er forbundet med et byggesagsgebyr.
  • Inden du søger om tilladelse til at afholde et større arrangement, skal du have grundejers tilladelse til at anvende det ønskede område.
Søg tilladelse til arrangement
  • Du skal sende en skriftlig ansøgning for arrangementer udendørs eller både inden- og udendørs til byg@soroe.dk senest 30 dage før, arrangementet finder sted.

Hvilke arrangementer skal jeg søge tilladelse til?

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alkoholbevilling

Sikkerhedsvurdering og ambulanceberedskab

Kontakt

Vestsjællands Brandvæsen

Tlf.: 44 22 71 12
vsbv@vsbv.dk 
ÅbningstiderVagttelefon
44 22 71 12
AdresseRynkevangen 12
4400 Kalundborg