Miljøbeskyttelse

  • Sorø Kommune fører tilsyn med virksomheder og landbrug efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen. På Miljøstyrelsens miljøadministrationsportal bliver tilsynsrapporter løbende offentliggjort. Her kan også fremsøges miljøgodkendelser for blandt andre kommunens 8 IED virksomheder og landbrug.
  • Sorø Kommune har udarbejdet en tilsynsplan, der gælder fra 2018-2021. Tilsynsplanen er en beskrivelse af, hvordan vi fører tilsyn med særligt forurenende virksomheder og store landbrug i kommunen.
  • Desuden laver vi hvert år en miljøtilsynsberetning, der indeholder oplysninger om, hvor mange virksomheder og husdyrbrug, vi har ført tilsyn med i det senest afrapporterede år.
Kort & Godt om miljøtilsyn
  • Hvorfor kommer kommunen på tilsyn?
  • Hvem føres der tilsyn med?
  • Hvordan foregår et miljøtilsyn?
  • Hvordan kan jeg forberede mig?

Dét og meget mere kan du få svar på ved at klikke på den grønne knap overnfor.

 

Anmeldelse af autoværksted

Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejde

Olie, kemikalier og miljøfarlige væsker

Regulativ for erhvervsaffald

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø