Miljø på virksomheder

Drift af en virksomhed kan påvirke det omgivende miljø for eksempel ved støjende aktiviteter, affald, spildevand, partikler eller lugt fra udsug/skorsten eller ved forurening af jord og grundvand fra spild af olie og kemikalier.

Som ansvarlig for en virksomhed er det dit ansvar at denne påvirkning begrænses mest muligt, og at virksomheden overholder de love og regler, der gælder på miljøområdet.

Nedenfor kan du finde mere information om emner, der kan være relevant for din virksomhed.

Er du i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte Sorø Kommune, Fagcenter Teknik, Miljø og Drift på miljoe@soroe.dk.

Mere om miljø på virksomheder

Miljøtilsyn på virksomheder

Godkendelsespligtige virksomheder

Branchevirksomheder

Mindre forurenende virksomheder

Spildevand

Tømningsordning for olieudskillere og sandfang

Bygge- og anlægsarbejde

Olie, kemikalier og miljøfarlige væsker

Erhvervsaffald

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø