Jordflytning

  • Hvis du skal flytte jord fra byzone, vejarealer, kortlagte arealer eller fra en grund med jordforurening, skal du anmelde det til kommunen.
  • Inden du anmelder jordflytningen, skal du få din jord undersøgt, så du ved, hvilken forureningskategori din jord tilhører.
  • Du skal lave en aftale med et modtageranlæg, der er godkendt til at modtage jord fra den forureningskategori, som din jord tilhører.
Anmeld jordflytning

Du skal oprette dig som bruger i Flytjord.dk og logge ind. Derefter skal du vælge 'Anmeld jordflytning' og følge 4 trin for at udfylde de oplysninger som kræves. Vejledning kan ses på flytjord.dk.

Hvordan skal du anmelde

Du skal oprette dig som bruger i Flytjord.dk og logge ind. Derefter skal du vælge 'Anmeld jordflytning' og følge 4 trin for at udfylde de oplysninger som kræves. Vejledning kan ses på flytjord.dk.

I anmeldelsen skal du oplyse om:

  • Hvor jorden kommer fra, og hvor den køres til
  • Hvem der kører jorden og hvornår
  • Mængde og dokumentation for jordens kvalitet, herunder kopier af analyseblanketter og oversigt over analyser
  • Registrere på et elektronisk kort hvor på grunden jorden graves op

Hvis grunden er kortlagt eller forurenet, skal du være opmærksom på at gravearbejdet kan kræve en tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Hvis du skal flytte flere typer jord eller jord af forskellig forureningsgrad, skal du fremsende en anmeldelse for hvert enkelt parti af jorden.

Har du brug for hjælp til anmeldelsen, kan du kontakte kommunen på nedenstående telefon, mail eller alternativt på tlf.: 57876362.

Hvem skal anmelde jorden

Den person, der ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden eller er ansvarlig for den faktiske flytning, skal anmelde jorden.

Hvordan får jeg udtaget jordprøver

Inden du anmelder jordflytningen, skal du få din jord undersøgt. Du skal kontakte et godkendt laboratorium eller et rådgivende firma for at få udtaget jordprøver. Her kan du få at vide, hvad det koster, hvor mange prøver der skal udtages, og hvor lang tid det tager.

Hvis jorden køres til et godkendt modtageanlæg, kan anlægget sørge for, at jorden bliver undersøgt. Hvis du aftaler dette med modtageren, skal du vælge "kartering" under jordmodtager i skemaet.

Områdeklassificering

I Sorø Kommune er jord i byzonen omfattet af områdeklassificering. Jord, der er omfattet af områdeklassificeringen (jord i byer), er som udgangspunkt lettere forurenet. Arealer, hvor jorden er omfattet af områdeklassificering, kan ses  på Sorøkortet ved at vinge af i "områdeklassificering" under mappen "jordforurening".

Gebyr for jordflytning

Sorø Kommune opkræver fra d. 1. juni 2022 gebyr ved anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald.

Takster:

  • Grundgebyr (inkl. 25 minutters sagsbehandling): 396 kr.
  • Timepris: 565 kr. - Der opkræves 141,25 kr. pr. påbegyndt 15 minutter

Gebyret opkræves, når kommunen har godkendt anmeldelsen af jordflytningen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
jord@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø