Farligt affald

 • For at undgå skader på mennesker og miljø er det vigtigt, at farligt affald fra f.eks. olie- og benzinudskillere, spraydåser, lysstofrør og tungmetal bliver skaffet af vejen på forsvarlig vis.
 • Farligt affald skal altid sorteres fra det øvrige affald, og det må ikke sammenblandes.
 • Som virksomhed har du pligt til at anmelde og aflevere alt farligt affald til kommunen. Din anmeldelse gælder, indtil der sker væsentlige ændringer i mængder og typer af det farlige affald.
Anmeld farligt affald
 • Gem det udfyldte skema på din PC og send det derefter til Sorø Kommune.
 • Send skemaet med Digital Post, aflever det i Borgerservice, eller send det med almindeligt brev til Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. 
 • Du skal bruge dit NemID, hvis du vil sende skemaet digitalt.

Hvor afleverer jeg mit farlige affald?

Virksomheder skal sikre, at farligt affald afleveres til et anlæg, som har en miljøgodkendelse, og som er godkendt til at modtage den pågældende affaldstype. Affaldstypen bestemmes efter EAK-koden.

Alternativt kan du aflevere mindre mængder ikke-genanvendeligt farligt affald på en genbrugsplads.

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er fx:

 • Affald fra tømning af olie- og benzinudskillere
 • Køle- og smøremidler
 • Akkumulatorer
 • Olieaffald f.eks motor-, gear- og smøreolier
 • Spraydåser
 • Lysstofrør
 • Organiske forbindelser
 • PCB-holdigt affald
 • Småbatterier
 • Tungmetalholdigt affald

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
affald@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø