Farligt affald

 • For at undgå skader på mennesker og miljø er det vigtigt, at farligt affald fra f.eks. olie- og benzinudskillere, spraydåser, lysstofrør og tungmetal bliver skaffet af vejen på forsvarlig vis.
 • Farligt affald skal altid sorteres fra det øvrige affald, og det må ikke sammenblandes.

Hvor afleverer jeg mit farlige affald?

Virksomheder skal sikre, at farligt affald afleveres til et anlæg, som har en miljøgodkendelse, og som er godkendt til at modtage den pågældende affaldstype. Affaldstypen bestemmes efter EAK-koden.

Alternativt kan du aflevere mindre mængder ikke-genanvendeligt farligt affald på en genbrugsplads.

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er fx:

 • Affald fra tømning af olie- og benzinudskillere
 • Køle- og smøremidler
 • Akkumulatorer
 • Olieaffald f.eks motor-, gear- og smøreolier
 • Spraydåser
 • Lysstofrør
 • Organiske forbindelser
 • PCB-holdigt affald
 • Småbatterier
 • Tungmetalholdigt affald

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
affald@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø