Erhvervsmæssigt dyrehold

  • Du skal oplyse kommunen om, at du holder dyr, hvis du anskaffer så mange, at det betragtes som erhvervsmæssigt.
  • Du skal oplyse, hvilke dyr du holder. Du skal også oplyse, hvor og hvordan dyrene er opstaldet. Staldarealet, hvor dyrene opholder sig (kaldet produktionsarealet), er vigtigt.
  • Størrelsen af det ønskede produktionsareal afgør, om du blot kan nøjes med at anmelde det til kommunen, eller om du skal have en tilladelse eller godkendelse til dyreholdet, og dermed hvor mange krav/vilkår du skal overholde i driften.
  • Du skal også anmelde driftsbygninger, ensilagepladser, vinterstalde, hobbydyr, skift i dyretype (både efter ny og gl. ordning), skift af miljøteknologi, afprøvning af miljøteknologi og produktionstilpasning til kommunen.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Et erhvervsmæssigt dyrehold er et dyrehold, der større end nedenstående.

30 høns og

4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

et dyrehold med enten:

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
e) 15 producerede slagtesvin,
f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal  på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m², eller
i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Det er således altid muligt at have op til 30 høns og 4 voksne hunde evt. med hvalpe (under 18 uger) uden dyreholdet bliver omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler som et erhvervsmæssigt dyrehold. Ved ordet "høns" forstås både høner, haner og kyllinger, og det omfatter alle hønsefugle.

Byggetilladelse

Hvis du skal bygge i forbindelse med dit dyrehold, kræver det normalt en byggeanmeldelse/-tilladelse.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø