PCB-holdigt byggeaffald

  • Bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal screenes for PCB-holdigt materiale, inden et nedrivnings- eller renoveringsarbejdet påbegyndes.

  • Screening for PCB udfyldes samtidig med anmeldelse af bygge- og anlægsaffald i Byg og Miljø.

  • Hvis screeningen viser, at der er PCB i bygningen, skal du kortlægge PCB'ens forekomst og anmelde det til kommunen. Vi anviser herefter PCB-affaldet.

Screening og kortlægning af

PCB-holdige materialer blev brugt i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. De største mængder af PCB i byggematerialer findes i dag i elastiske fuger og i termoruder.

PCB-holdigt affald skal altid sorteres fra andet affald på byggepladsen og håndteres særskilt. Det må IKKE genanvendes, det skal som udgangspunkt destrueres - alternativt deponeres.

Ved screening/kortlægning af PCB anbefaler vi, at du også vurderer evt. forekomst af blyholdigt materiale og asbest. Det giver dig et overblik over forekomsten af farlige og miljøskadelige stoffer og materialer i bygningen - og dermed et bedre overblik over nedrivningsopgavens omfang. Det anbefaler vi for, at du kan anmelde affaldet korrekt og tage de nødvendige arbejdsmiljøhensyn.

Hvis du svarer "ja" til et eller flere af spørgsmålene i screeningsskemaet for PCB, skal du som bygherre kortlægge affaldet. 

Vi anbefaler, at du kontakter en sagkyndig på området, inden du begynder nedrivning eller renovering af bygninger, der indeholder PCB eller andre miljøproblematiske stoffer.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
affald@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø