Bygge- og anlægsaffald

 • Bygge- og anlægsaffald skal altid anmeldes til kommunen, hvis mindst et af følgende er gældende:
  - Der frembringes mere end 1 ton affald, eller
  - Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977.
  - Dette gælder både for private og erhverv.
 • Husk, at du først må køre dit bygge- og anlægsaffald væk tidligst 14 dage efter anmeldelsen, så Sorø Kommune har tid til at behandle din sag.
 • Der skal foretages en screening af bygningen eller anlægget for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparfiner, PAH'er, asbest og tungmetaller.
 • Hvis screeningen ikke kan afvise, at der kan være anvendt problematiske stoffer, skal der foretages en kortlægning i form af analyser af bygningen eller anlægget eller de berørte dele heraf, der kan indeholde de problematiske stoffer.
 • Hvis du vil genbruge materiale fra nedrivnings- eller byggeaktiviter, skal du også meddele dette til kommunen.
  - Bemærk, at affaldet ikke må indeholde forurenende stoffer som f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.
Anmeld bygge- og anlægsaffald
 • Husk, at have alle oplysningerne om affaldet.
 • Du skal logge på med NemID.
 • Hvis linket ikke virker, så prøv at opdatere din browser til nyeste udgave.

Farlige bygningsmaterialer

Når du renoverer og/eller nedriver, skal du være særlig opmærksom på bygningsmaterialer, der indeholder miljøproblematiske stoffer, f.eks. PCB, bly og asbest. Visse stoffer er i høje koncentrationer farligt eller miljøskadeligt affald og skal derfor håndteres efter særlige regler. 

Reparation, vedligeholdelse og fjernelse af materiale, der indeholder asbest, PCB og bly, skal ske i henhold til Arbejdstilsynets anvisning.

Læs mere om asbest, bly og PCB

Asbest

Bly

PCB

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
affald@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.

Mere info

Inden du bygger om eller river ned, er det vigtigt at få kortlagt, om der kan være giftige stoffer i byggeaffaldet - fx PCB.

Læs AffaldPlus' folder "Sådan sorterer du dit byggeaffald".