Bygge- og anlægsaffald

 • Hvis du er ved at rive ned eller renovere, skal du anmelde dit bygge- og anlægsaffald til kommunen.
  - Dog kun hvis der er mere end 1 ton affald, eller hvis arbejdet berører mere end 10 m2.
  - Det gælder både for private og erhverv.
 • Husk at du først må køre dit bygge- og anlægsaffald væk tidligst 14 dage efter anmeldelsen, så Sorø Kommune har tid til at behandle din sag.
 • Er bygningen opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal du screene bygningen for PCB-holdigt materiale, når du anmelder bygge- og anlægsaffald.
  Hvis screeningen viser, at der er PCB i bygningen, skal du kortlægge og anmelde det PCB-holdige affald.
  - Renovering omfatter også malerarbejde udført i perioden.
  - Læs yderligere om at kortlægge og anmelde det PCB-holdige affald
 • Hvis du vil genbruge materiale fra nedrivnings- eller byggeaktivitet, skal du også meddele dette til kommunen.
  - Bemærk at affaldet må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.
Anmeld bygge- og anlægsaffald
 • Husk at have alle oplysningerne om affaldet.
 • Du skal logge på med NemID.
 • Hvis linket ikke virker, så prøv at opdatere din browser til nyeste udgave.

Farlige bygningsmaterialer

Når du renoverer og/eller nedriver, skal du være særlig opmærksom på bygningsmaterialer, der indeholder miljøproblematiske stoffer, f.eks. PCB, bly og asbest. Visse stoffer er i høje koncentrationer farligt eller miljøskadeligt affald og skal derfor håndteres efter særlige regler. 

Reparation, vedligeholdelse og fjernelse af materiale, der indeholder asbest, PCB og bly, skal ske i henhold til Arbejdstilsynets anvisning.

Læs mere om asbest, bly og PCB

Asbest

Bly

PCB

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
affald@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.

Mere info

Inden du bygger om eller river ned, er det vigtigt at få kortlagt, om der kan være giftige stoffer i byggeaffaldet - fx PCB.

Læs AffaldPlus' folder "Sådan sorterer du dit byggeaffald".