Akut forurening

 • Hvis du opdager en akut forurening, skal du straks kontakte alarmcentralen på 112, så forureningen kan blive stoppet, og skaderne kan blive begrænset mest muligt.
 • Er forureningssituationen nogenlunde under kontrol, kan du i stedet ringe 114.

Hvad er akut forurening

En akut forurening kan fx være en brand, der medfører giftige gasser. Det kan også være spild eller udledning af olie, gylle eller kemikalier, som truer menneskers sundhed, naturen og miljøet i:

 • Jord
 • Vandløb og søer
 • Grundvand
 • Udeluften
 • Luft i boliger (indeklimaet i menneskers huse, f.eks. ved kemikalieudslip i kloak)

Forureningen kan stamme fra for eksempel virksomheder, olietanke, landbrug, tankbiler, renseanlæg osv.

Tegn på forurening

De fleste forureninger kan ses eller lugtes, f.eks. ses olie på jord eller vandoverfladen som glinsende farveskær samtidig med, at det lugter, eller vandet i søer eller åer kan blive plumret, misfarvet eller ildelugtende med døde fisk og smådyr i vandet.

Ring 112

En hurtig anmeldelse af forureningen giver mindst mulig skade på miljøet, og omkostningerne til oprydning og genopretning reduceres. Derfor skal man ringe 112 med det samme.

Fortæl alarmcentralen følgende:

 • Dit eget navn og hvordan man kan få fat på dig
 • Hvad du har observeret
 • Hvor er uheldet sket eller forureningen observeret
 • Din vurdering af forureningens omfang 

Alarmcentralen kontakter beredskabet, der tager ud og standser kilden til forureningen og begrænser skaden. Beredskabet kontakter Sorø Kommunes miljøafdeling, der sikrer oprydningen bagefter, og følger sagen til dørs.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø