Affaldsgebyrer

Alle virksomheder skal betale gebyr, hvis virksomheden benytter en kommunal affaldsordning.

Oversigt over affaldsgebyrer

Adgang på genbrugspladser og haveaffaldspladser

Olie- og benzinudskillere

Sandfang

Beholder til restaffald

Beholder til madaffald

Beholder til restaffald og madaffald

Beholder til papir og småt pap

Beholder til pap

Beholder til glas, metal og plast

Beholder til papir, pap, glas, metal og plast

Afstandstillæg

Kædetillæg