Spildevand på landet

Uden for kloaknettet, i det åbne land, skal spildevand som minimum passere en bundfældningstank, inden det siver ned eller på anden måde renses.

Spildevandet kan f.eks. renses med et filteranlæg, pileanlæg eller nedsivningsanlæg.

Du skal i samarbejde med en autoriseret kloakmester søge tilladelse, hvis du ændrer dit spildevandsanlæg og/eller etablerer nye anlæg. Det gælder også, hvis din ejendom skal offentligt kloakeres

xpeter kolonormitet

Ansøg om spildevandsanlæg

Dette er linket til skoleindskrivning

Mange boliger på landet har mekanisk rensning af spildevandet  i en bundfældningstank, som kun i utilstrækkeligt omfang reducerer indholdet af forurenende stoffer inden spildevandet udledes til vandløb, søer eller nedsives i jorden. Udledningen af dårligt renset spildevand belaster vandmiljøet og forringer livsbetingelserne for vores dyre- og planteliv.

Hvis din ejendom ikke opfylder kravene til spildevandsrensningen i området, vil vi stille krav om yderligere rensning af spildevandet. Det vil sige, at du skal etablere et spildevandsanlæg på din ejendom, der opfylder nogle bestemte rensekrav.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Teknik, Miljø og Drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13