Trafikløsninger og cykelsti

Omfartsvejen ved Tersløse er sat på hold. Den kan blive op mod dobbelt så dyr som antaget. Det viser jordbundsundersøgelser fra kommunens rådgiver. Partierne bag aftalen om omfartsvejen har derfor besluttet at sætte etableringen på hold.

Borgerinddragelse og trafiksaneringer

Partierne har samtidig besluttet at iværksætte en borgerinddragelsesproces med fokus på at øge trafiksikkerheden i Tersløse og ved Holbergskolen. Partierne ønsker desuden at fremskynde udviklingen af et nyt boligområde syd for Filadelfia også kaldet Pilegårdstrekanten med fokus på muligheden for at lede trafikken via Stenlille til motorvejen og Sorø.

Det første af to planlagte borgermøder om trafikløsninger i Tersløse og Dianalund blev afholdt den 21. januar 2020 i Tersløse Sognegård. Mødet havde fokus på trafikløsninger i og omkring Tersløse. Det andet møde bliver afholdt den 10. marts 2020 på Holbergskolen, jf. nedenfor.

Borgermøde i Dianalund

Alle borgere i Dianalund og Tersløse inviteres hermed til borgermøde den 10. marts 2020 kl. 19.30-21, i Multisalen på Holbergskolen.

Bemærk mødet starter kl. 19.30, som er en halv time senere end det oprindeligt er meldt ud.

Overskriften for dette møde vil være "Hjælp os med at skabe gode trafikløsninger".
Fokus vil være på ideer til at gøre Holbergsvej mere fredelig ud for Holbergskolen og ideer til, hvordan trafikken skal ledes til og fra det kommende boligområde på Pilegårdstrekanten. 

På mødet bliver der mulighed for at melde sig til en arbejdsgruppe bestående af borgere i Tersløse og Dianalund samt en repræsentant fra henholdsvis DUR og Holbergskolen.

Der var mulighed for at komme med forslag og idéer til løsninger frem til den 1. marts via et spørgeskema her på hjemmesiden. 

Tilmeldingsfristen til mødet var den 1. marts her på hjemmesiden. Der 25 tilmeldte. Hvis du ikke har nået at tilmelde dig, er du velkommen til at møde op alligevel.

Den videre proces

Når kommunen har indhentet synspunkter og ideer fra borgerne på de to møder, vil vi behandle de mange forslag og sammen med arbejdsgruppen tage stilling til, hvilke løsninger kommunens rådgiver vil blive bedt om at indarbejde i det kommende skitseprojekt. Efterfølgende skal skitseprojektet behandles politisk og sendes i offentlig høring, før det kan vedtages.

Cykelsti

Partierne ønsker fortsat at etablere den planlagte cykelsti mellem Bromme og Tersløse, selvom også dén bliver dyrere end forventet som følge af jordbundsforholdene. Sorø Kommune har fået tilsagn om tilskud på 3,8 millioner kroner fra Transportministeriet til etablering af cykelstien.

Cykelstien bliver ca. 2,8 km lang. Linjeføringen går fra Kalundborgvej langs østsiden af Munke Bjergbyvej og nordsiden af Tersløsevej til Tersløse.

Læs mere om beslutningen i pressemeddelsen fra Sorø Kommune.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftKhalid Babrakzai-Zadran

Tlf.: 30 31 05 59
kbza@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 08.00-15.30
Tors: 08.00-17.00
Fre: 08.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø