Tilslutningspligt

For at udnytte den kollektive varmeforsyning bedst muligt, kan byrådet pålægge bebyggelser at tilslutte sig fjernvarme eller naturgas. Tilslutningspligt betyder, at forsyningsselskabet kan kræve, at du betaler tilslutningsafgift og/eller en fast årlig afgift, selvom du f.eks. vælger jordvarme. Du har dog ikke pligt til at aftage fjernvarme eller naturgas.

Tilslutningspligten fremgår af servitutter og lokalplaner.

Fastlæggelse af tilslutningspligten

Tilslutningspligten er normalt fastlagt i en lokalplan, og den gælder kun for nybyggeri og byggeri, som er opført efter, lokalplanen er vedtaget.

Tilslutningspligt til fjernvarme kan dog også være tinglyst på din ejendom. Det gælder for en lang række ejendomme i Pedersborg, Sorø og Frederiksberg. Her har du pligt til altid at være tilsluttet fjernvarmen eller betale en fast årlig afgift medmindre, du bygger et nyt lavenergihus eller får dispensation.

Dispensation fra tilslutningspligten

Hvis du bygger et lavenergihus, kan du få dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme eller naturgas. Derudover kan du få dispensation fra tilslutningspligten i særlige enkeltstående tilfælde. Når vi giver en dispensation, ser vi på den enkelte sag og indhenter en udtalelse fra det pågældende forsyningsselskab.

Områder med tilslutningspligt

På kortet kan du se, hvilke områder der er omfattet af tilslutningspligten. Områderne er markeret med blå.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 63 40
byg@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-tir: 10.00-12.00
Ons: Lukket.
Tors: 10.00-12.00
Fre: 10.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø