Forbud mod elvarme

Du må ikke etablere elvarme som hovedopvarmningskilde i nye og eksisterende huse med vandbåret centralsystem (dvs. radiatorer og gulvvarme med vand), hvis husene er eller vil blive kollektivt forsynede med naturgas eller fjernvarme.

Vi kan kun i helt særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod elvarme, f.eks. ved forsøgs- og demonstrationsbyggeri.

Forbuddet gælder ikke:

  • lavenergihuse
  • bebyggelse der allerede havde elvarme før byrådets vedtagelse af forbuddet den 22. oktober 2013.
  • ved tilbygning til et hus med elvarme, så længe der ikke etableres et helt nyt opvarmningssystem
  • hvis det på grund af byggetekniske forhold vil være uforholdsmæssigt dyrt at installere et centralvarmesystem (f.eks. i midlertidige pavilloner)
  • elradiatorer og elvandvarmere, der fungerer som supplerende varmekilde til opvarmning af yderrum, loftsrum eller sjældent benyttede lokaler
  • elvarme i sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse og lignende
  • elpatroner i et vandbåret centralsystem eller eldrevne varmepumper.

Vi tillader vandbåret opvarmning med jordvarme eller luft-vandvarmepumpe, fordi det kan omstilles til kollektiv forsyning uden større udgifter. Samtidig er udnyttelsen af el tre gange så god som ved direkte el-opvarmning (elpaneler og el-gulvvarme).

Områder med forbud

På kortet kan du se, hvilke områder der er omfattet af forbuddet mod elvarme. Områderne er markeret med rødt.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 63 40
byg@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-tir: 10.00-12.00
Ons: Lukket.
Tors: 10.00-12.00
Fre: 10.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø