Varmeforsyning

  • Varmeforsyningen i Sorø Kommune består af fjernvarme, naturgas og individuel varme. Individuel varme er eget oliefyr og vedvarende energi som f.eks. jordvarme, varmepumper, solvarme pillefyr og halmfyr.
  • Bygger du et nyt hus, kan ejendommen være omfattet af tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas. Lavenergihuse vil dog få dispensation fra tilslutningspligten. Hvis der er fjernvarme eller naturgas i området, skal dit nye hus forsynes med enten fjernvarme, naturgas eller vedvarende energi.

Ved eksisterende bebyggelse (beboelse)

Bor du i et område med fjernvarme eller naturgas skal du ved udskiftning af kedel eller fyr eller ved væsentlige ombygninger tilsluttes fjernvarme, naturgas eller vedvarende energi. Det betyder, at oliefyr ikke længere er en mulighed. Du skal være opmærksom på, om ejendommen er omfattet af tilslutningspligt.

  • Ligger dit hus i et område uden adgang til fjernvarme eller naturgas kan du med de nye regler stadigvæk udskifte eksisterende kedel eller andet uden at skulle overgå til vedvarende energi. Ved ombygning, som kan sidestilles med et nyt hus, kan det blive vurderet, at huset skal opvarmes med vedvarende energi.
  • Hvis du skifter varmeforsyning, skal du give besked til kommunen på byg@soroe.dk, så det kan blive rettet i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Det samme gælder, hvis du f.eks. etablerer brændeovn, solvarme og solceller.
Giv besked om skift af varmeforsyning
  • Du giver kommunen besked ved at sende en mail til byg@soroe.dk.

Kort over varmeforsyning

På kortet kan du se, om din ejendom ligger i et fjernvarmeområde (mørkegrøn) eller et naturgasområde (lysegrøn). Individuel varme er ikke illustreret på kortet.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
varme@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø