Lovliggør byggeri

  • Hvis du har en bygning, som ikke er på din BBR-meddelelse, så skal du søge om at få den lovliggjort.
  • Som udgangspunkt er kravene til lovliggørelsesannsøgningens indhold de samme, som hvis du havde ansøgt, inden du byggede. Når der er tale om byggeri, der allerede er opført, skal du desuden påføre dato for det færdige byggeri og vedlægge et foto af byggeriet som supplement til tegningerne.
  • Du skal ansøge via www.bygogmiljø.dk. Husk at skrive i redegørelsen at der er tale om en lovliggørelsessag
Søg om lovliggørelse af byggeri

Gebyr

Der opkræves et lovliggørelsesgebyr for alle sager.

Indberet småbygninger uden en lovliggørende byggetilladelse

Du kan indberette småbygninger (udhus, carport, garage, drivhus, overdækket terrasse eller lignende) med et samlet areal på højst 50 m² uden en byggetilladelse fra kommunen. Størrelsen på den enkelte småbygning er ikke afgørende, men derimod det samlede areal af småbygninger på grunden.

Husk at selvom bygningen ikke kræver en lovliggørende byggetilladelse pga. størrelsen, skal alle andre regler i bygningsreglementet overholdes sammen med anden lovgivning som fx lokalplan , deklarationer. Du kan vælge at søge om dispensation fra reglerne.

Husk at selvom bygningen ikke kræver en lovliggørende byggetilladelse skal du sørge for, at den bliver registreret i BBR ved at sende en mail til byg@soro.dk med oplysninger om, hvad du har bygget, antal m² og i hvilke byggematerialer. Du kan læse mere under ret din BBR-meddelelse.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 63 40
byg@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-tir: 10.00-12.00
Ons: Lukket.
Tors: 10.00-12.00
Fre: 10.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

Find BBR-oplysninger

På ois.dk kan du se BBR-oplysningerne om din ejendom, bl.a. antallet af bygninger, antal kvadratmeter samt materialebeskrivelse af bygningerne.

Ret i BBR

Hvis dit byggeri er lovligt, men ved en fejl ikke er skrevet ind i BBR, skal du rette din BBR-meddelelse. Byggeri er lovligt, hvis du har byggetilladelse eller byggetilladelse ikke er nødvendig.