Lokalplaner

  • En lokalplan fastsætter bestemmelser om anvendelse, bebyggelse, materialer, veje, grønne områder og lignende inden for et område.

  • En lokalplan er juridisk bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens geografiske område. Det betyder, at man som grundejer er forpligtet til at overholde lokalplanens bestemmelser.

  • Skal du bygge nyt, bygge om eller på anden måde ændre på din ejendom (f.eks. male, skilte eller lægge nyt tag), er det en god idé at undersøge, om en lokalplan rummer særlige bestemmelser om din ejendom.

 

Hvis du søger på din adresse, kan du se, om den ligger i et område med en lokalplan. For at se lokalplanen skal du klikke i det farvede område og derefter på linket i den lille boks, der kommer frem i kortets højre hjørne.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

Sorøkortet

Sorøkortet (webGIS) kan du søge flere informationer på kort.

Du kan f.eks. finde oplysninger om matrikelgrænser, luftfotos, jordforurening, vandløb, og beskyttet natur. Du kan også printe kort, måle afstande/arealer og tegne på kortet.

Alle informationerne er vejledende. Det vil sige, at data ikke er juridisk bindende.