Hegnsyn

  • Hvis du er uenig med din nabo om f.eks. rejsning af nyt hegn, ændring af hegn eller hegnets vedligeholdelse, og hvis I ikke selv kan finde en løsning, kan du anmode Hegnsynet om et hegnsyn.

  • Du skal altid indgive en skriftlig anmodning om et hegnsyn. Det er vigtigt, at du giver en præcis beskrivelse af det, du ønsker at opnå via hegnsynet. Når anmodningen er modtaget, bliver begge parter indkaldt til hegnsyn. Vederlaget for hegnsynsforretningen er 2.009 kr.

  • Begge parter bliver under forhandlingen vejledt af Hegnsynet, der skal forsøge at opnå et forlig. Hvis det ikke lykkes, træffer Hegnsynet en kendelse i sagen, og der kan samtidig fastsættes en fordeling af de omkostninger, som kendelsen medfører.
Anmod om hegnsyn
  • Gem det udfyldte anmodningsskema på din PC og send det derefter til Sorø Kommune.
  • Send anmodningen med Digital Post, aflever den i Borgerservice eller send den med almindeligt brev til Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø.
  • Du skal bruge dit NemID, hvis du vil sende anmodningen digitalt.

Hvilke sager behandler hegnsynet?

Hegnsynet behandler ikke alle typer af sager. Hegnsynet behandler kun sager om fælleshegn (hegn der står i ejendomsskel, dvs. som tydeligt afskiller de to naboejendomme fra hinanden) og egne hegn (hegn der står helt på egen grund langs ejendomsskellet og ikke længere væk end 1,75 m).

I et vist omfang behandler Hegnsynet sager om generende grene og rødder, der beskadiger hegnet eller er til fare for naboejendommen.

Hegnsynet afgør ikke skelsager, dvs. sager om, hvor skellet mellem din og naboens grund ligger. Hvis I er uenige om, hvor skellet ligger, skal I bestille en landinspektør til at lave skelforretning, der er en bindende fastlæggelse af ejendomsskellet. Den, der bestiller landinspektøren, hæfter som udgangspunkt for betaling af regningen.

Hegnsynets medlemmer

Hegnsynet er et privat nævn med 3 medlemmer:

  • Marianne Vinding (Formand)
  • Jørgen Funk (Medlem)
  • Jan Woolhead (Medlem)

Hegnsynet fungerer uafhængigt af kommunen, og kommunen kan derfor ikke blande sig i Hegnsynets sager.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 63 68
hegnsyn@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø