Dispensation fra byggeloven

  • Hvis byggeriet ikke kan overholde reglerne i bygningsreglementet, deklarationer eller andre byggeforskrifter, kan du søge om dispensation.
  • Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har modtaget en tilladelse og en eventuel klagefrist er ovre.
  • Ansøgning om dispensation skal altid være begrundet, og du skal forklare, hvorfor byggeriet ikke kan overholde reglerne.
Ansøg om dispensation fra byggeregler
  • Du skal logge på med NemID
  • Hvis linket ikke virker, så prøv at opdatere din internetbrowser til den nyeste udgave.

Du skal søge digitalt om dispensation, hvis det ønskede byggeri ikke kan overholde reglerne i bygningsreglementet, lokalplanen for området eller en tinglyst deklaration. Det kan f.eks. være:

  • Carporten, udhuset m.v. skal ligge nærmere skel end 2,5 m og bliver højere end 2,5 m høj.
  • Den samlede længde af bygninger i naboskellet tilsammen bliver længere end 12 m.
  • Bebyggelsesprocenten bliver højere end den fastsatte i en tinglyst deklaration.
  • Byggeriet skal ligge udenfor eventuelle byggefelter.

Du skal huske at begrunde din ansøgning om dispensation og forklare, hvorfor byggeriet ikke kan overholde reglerne.

Tilsvarende skal du også søge om en særskilt dispensation fra lokalplanen, hvis der er bestemmelser i lokalplanen, som dit byggeri ikke kan overholde.

Behandling af ansøgningen

Vi ser på byggeriets samlede omfang og påvirkning af omgivelserne. Hvis vi vurderer, at vi kan give en dispensation, så vil vi orientere dine naboer om ansøgningen. 

Det vil sige, at vi sender et brev til naboerne med oplysninger om byggeriet, og hvad det kræver dispensation fra. Naboerne har 2 uger til at kommentere ansøgningen, og deres kommentarer vil indgå i vores behandling af sagen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 63 40
byg@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-tir: 10.00-12.00
Ons: Lukket.
Tors: 10.00-12.00
Fre: 10.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø