Byggeansøgningens indhold

Ansøgninger til alle typer byggeri skal indeholde:

 • En overordnet beskrivelse af, hvad der ansøges om.
 • fuldmagt fra ejer, hvis det ikke er ejer, som indsender ansøgningen
 • situationsplan med byggeriets afstand til skel og andre bygninger på grunden.
 • facadetegninger.
 • grundens og bygningernes areal (til at fastsætte bebyggelsesprocenten).
 • oplysning om, hvad bygningen skal benyttes til. Ved en ændret anvendelse skal du oplyse om både den nuværende og fremtidige benyttelse.
 • oplysninger om tagmateriale, ydervægsmateriale, opvarmningsform, rumanvendelser, antal rum og kloakforhold til vores registrering i BBR.
 • en ansøgning om dispensation, hvis byggeriet ikke overholder bygningsreglementet, servitutter og andre byggeforskrifter.

Derudover skal du indsende mere specifikke oplysninger afhængig af, hvad du skal bygge. Dem kan du læse om nedenfor.

Hvad skal du bygge?

Enfamliehuse, stuehuse og om-/tilbygninger

Ud over de generelle oplysninger skal din ansøgning også indeholde:

 • angivelse af p-pladser, hvis det er relevant - se parkeringsnorm for Sorø Kommune.
 • tilbud på byggeskadeforsikring eller selvbyggererklæring (nyopførelse af bolig/ anvendelsesændring) - gælder dog ikke sommerhuse.
 • tidsplan og oplysninger om vinterforanstaltninger (nyopførelse af almene boliger).

Dobbelthuse og rækkehuse

Etagebyggeri og kombineret bolig- og erhvervsbyggeri

Garage/carport, udhus og lignende

Tekniske anlæg

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 63 40
byg@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-tir: 10.00-12.00
Ons: Lukket.
Tors: 10.00-12.00
Fre: 10.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø