Bygge- og anlægsaffald

 • Bygge- og anlægsaffald skal altid anmeldes til kommunen, hvis mindst et af følgende er gældende:
  - Der frembringes mere end 1 ton affald, eller
  - Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977.
 • Der skal foretages en screening af bygningen eller anlægget for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparfiner, PAH'er, asbest og tungmetaller.
 • Husk, at du først må køre dit bygge- og anlægsaffald væk tidligst 14 dage efter anmeldelsen, så Sorø Kommune har tid til at behandle din sag.
Anmeld bygge- og anlægsaffald
 • Husk, at have alle oplysningerne om affaldet, samt at beskrive hvad projektet omhandler, samt hvordan bygninger overordnet ser ud, det letter sagsbehandlingen.
 • Du skal logge på med NemID.
 • Brug for hjælp til at anmelde? - se nedenstående afsnit herom.

Undersøgelse for problematiske/farlige stoffer

Der skal altid foretages en screening af bygningen eller anlægget, for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH'er, asbest eller tungmetaller.

Hvis screeningen ikke kan afvise, at der kan være anvendt problematiske stoffer, skal der foretages en kortlægning, i form af analyser, af bygningen eller anlægget eller de berørte dele heraf, som kan indeholde de problematiske stoffer.

Tidsfrist

Anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald, screening for problematiske stoffer, samt evt. analyser, skal ske senest 14 dage før arbejdet med nedrivningen igangsættes.

Affaldet må ikke bortskaffes fra ejendommen før man har modtaget en accepteret af anmeldelsen fra kommunen, eller tidligst to uger fra anmeldelsen, hvis man ikke har hørt yderligere, og anden relevant tilladelse efter anden lovgivning er modtaget.

Har kommunen anmodet om yderligere oplysninger, må affaldet ikke bortskaffes, før man har modtaget en accept fra kommunen.

Bygherres ansvar

Det er bygherres ansvar at sikre følgende:

 • At affaldet anmeldes til kommunen, samt at kommunens anvisning efterfølgende følges, og at affaldet bortskaffes korrekt.
 • At der sker en screening samt evt. kortlægning for problematiske stoffer i bygningen eller anlægget.
 • En ordentlig dokumentation for bortskaffelsen. Sorø Kommune anbefaler derfor, altid at få kvitteringer for bortskaffet affald - også fra det, som går til genbrugspladsen.

Har du brug for hjælp til at anmelde affaldet?

Som bruger af Bygningsaffald.dk er der nye funktioner, man skal lære, og det er vigtigt for os, at du får den hjælp, du har brug for. Har du spørgsmål eller brug for support, er du altid velkommen til at kontakte Sweco, der hjælper Sorø Kommune med at hjælpe dig:

 • Enten ved at skrive til Swecos support på support@jordweb.dk. Første gang du skriver til supporten, skal du oprette en bruger i Sweco Support. Som bruger her kan du følge med i din sag. Al kommunikation om sagen vil ske herinde. Du har også mulighed for at se din tidligere kommunikation på eventuelle tidligere sager.
 • Eller ved at ringe til Sweco Support på telefon: 43 48 46 32.

Oplysninger om genanvendelse af rene materialer

Hvis man vil genbruge rene materiale fra nedrivnings- eller byggeaktiviter, skal man stadig anmelde disse affaldsfraktioner til kommunen.

Yderligere skal følgende være gældende, før materialerne må bruges:

 • Byggeaffaldet skal være kildesorteret.
 • Byggeaffaldet skal være helt fri for forurenende stoffer, såsom PCB-fugemasse, sod, tjære og rester af maling samt lak.
 • Byggeaffaldet må kun anvendes til beslægtede formål (dvs. som byggematerialer, mursten til mursten) eller forarbejdet som erstatning for primære råstoffer (fx nedknust som erstatning for grus).

Ovenstående bliver reguleret i restproduktbekendtgørelsens kapitel 5 - Anvendelse af sorteret bygge- og anlægsaffald, samt i bekendtgørelsens bilag 2 og 6.

Yderligere oplysninger om problematiske/farlige stoffer

Når man renoverer og/eller nedriver, skal man være særlig opmærksom på bygningsmaterialer, der indeholder miljøproblematiske stoffer, f.eks. PCB, bly og asbest. Visse stoffer er i høje koncentrationer farligt affald og skal derfor håndteres efter særlige regler.

Reparation, vedligeholdelse og fjernelse af materiale, der indeholder asbest, PCB og bly, skal yderligere ske i henhold til Arbejdstilsynets anvisning.

Læs mere om asbest, bly og PCB

Asbest

Bly

PCB

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
affald@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø