Bygge- og anlægsaffald

 • Hvis du er ved at rive ned eller renovere, skal du anmelde dit bygge- og anlægsaffald til kommunen.
  - Dog kun hvis der er mere end 1 ton affald, eller hvis arbejdet berører mere end 10 m2.
  - Det gælder både for private og erhverv.
 • Husk at du først må køre dit bygge- og anlægsaffald væk tidligst 14 dage efter anmeldelsen, så Sorø Kommune har tid til at behandle din sag.
 • Er bygningen opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal du screene bygningen for PCB-holdigt materiale, når du anmelder bygge- og anlægsaffald.
  Hvis screeningen viser, at der er PCB i bygningen, skal du kortlægge og anmelde det PCB-holdige affald.
  - Renovering omfatter også malerarbejde udført i perioden.
  - Læs yderligere om at kortlægge og anmelde det PCB-holdige affald
 • Hvis du vil genbruge materiale fra nedrivnings- eller byggeaktivitet, skal du også meddele dette til kommunen.
  - Bemærk at affaldet må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.
Anmeld bygge- og anlægsaffald
 • Husk at have alle oplysningerne om affaldet.
 • Du skal logge på med NemID.
 • Hvis linket ikke virker, så prøv at opdatere din browser til nyeste udgave.

Farlige bygningsmaterialer

Når du renoverer og/eller nedriver, skal du være særlig opmærksom på bygningsmaterialer, der indeholder miljøproblematiske stoffer, f.eks. PCB, bly og asbest. Visse stoffer er i høje koncentrationer farligt eller miljøskadeligt affald og skal derfor håndteres efter særlige regler. 

Reparation, vedligeholdelse og fjernelse af materiale, der indeholder asbest, PCB og bly, skal ske i henhold til Arbejdstilsynets anvisning.

Læs mere om asbest, bly og PCB

Asbest

Bly

PCB

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
affald@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø