Storparcel i Stenlille

Denne udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både parcelhusgrunde og tæt-lav byggeri. Det er beliggende i det nordvestlige hjørne af Stenlille By, mellem Sandlyng Å og Galtebjerggrøften, og afslutter byen ud mod det åbne land.

Det nye beboelseskvarter er bygget op med mindre boliggrupper, som er adskilt af grønne områder og beplantningsbælter. Der er gode stiforbindelser til indkøbsmuligheder, skole og institutioner - og til Stenlille Station.

Stenlille er inde i en positiv udvikling med stigende indbyggertal, og nye butikker og netop gennemført byfornyelse.

Regler for bebyggelse

Storparcellen skal bruges til boligbebyggelse i form af grupper af tæt-lav bebyggelse, f.eks. rækkehuse, dobbelthuse, punkthuse o.lign. Storparcellen er omfattet af en lokalplan, der fastsætter retningslinjer for boligernes udseende og placering på grunden.

 

Kontakt Peter Due Bolig