Ny i Sorø Kommune

Velkommen til smuk natur, trygge rammer og hyggelige bysamfund

Faellesbillede

Vi har det hele her i Sorø - smuk natur med skov, marker og søer lige uden for døren, trygge rammer for børnene og gode jobmuligheder med et stigende antal arbejdspladser. 

Skal du flytte fra udlandet til Sorø? Læs om indrejseregler her

Her er hyggelige bysamfund omgivet af naturen og med adgang til skole, dagsinstitutioner og gode indkøbsmuligheder. Her finder du de trygge rammer for familien med mange integrerede institutioner med grønne legepladser og masser af plads til børnene. 

 

Find job i nærheden

Børnepasning

Sport og fritid

Hvad sker der i Sorø?

Meld flytning

Deltag i Grundlovsceremoni for at få dansk statsborgerskab

Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Folketinget har den 6. juni 2022 vedtaget Lovforslag om indfødsret meddelelse (L190).

Når den lov om indfødsrets meddelelse, du er optaget på, er vedtaget, vil du modtage et brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet med information om grundlovsceremonien, hvis du er omfattet af krav om deltagelse i en ceremoni. Brevet vil blive sendt til din e-boks kort tid efter lovens vedtagelse.

I brevet vil være vedlagt en erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet og i udlandet. Det er en betingelse for din deltagelse i en grundlovsceremoni, at du udfylder og underskriver erklæringen og sender den til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal have modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni. Erklæringen kan sendes til ministeriet på indfoedsret@uim.dk eller via e-Boks. Du kan også sende den underskrevne erklæring til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Hvis Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni, vil du ikke kunne deltage i grundlovsceremonien, men i stedet blive henvist til at deltage i en senere ceremoni.

Sorø Kommune vil afholde grundlovsceremonien torsdag den 22. september 2022 kl. 16.00 på Det gl. Rådhus, Byrådssalen, Torvet 2, 4180 Sorø.

 

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig arrangementet ved at sende en e-mail til byraadscenter@soroe.dk. Tilmeldingsfristen er senest den 22. august 2022. Du skal oplyse navn, adresse, telefonnr., cpr.nr. og hvor mange pårørende, der deltager i arrangementet.

Du skal medbringe gyldig legitimation med foto ved ceremonien.

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være én af de tre nedenfor: 

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Hvornår modtager jeg mit statsborgerretsbevis?

Når du har deltaget i grundlovsceremonien, underskrevet ceremonierklæringen og udvekslet håndtryk med borgmesteren, vil du få udleveret dit statsborgerretsbevis som dokumentation for, at du er blevet dansk.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni (uim.dk)

Kontakt

Søren Dam NielsenØkonomi og Stab

Tlf.: 23 20 90 42
sdamn@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø