Bredbåndspulje

I 2022 er der igen mulighed for at søge midler fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur til bedre bredbånd.

Der er fortsat mange adresser i Sorø Kommune med en internetforbindelse, der er maximalt 30 Mbit/s download og/eller 5 Mbit/s upload. De har nu muligheden for at søge økonomisk støtte til at få etableret et bedre bredbånd. Støtten kan søges af sammenslutninger af virksomheder, boliger og sommerhuse.

I 2022 er der også mulighed for at enkeltstående adresser kan søge om tilskud.

Hvordan søger jeg bredbåndspuljen?

Hvis din adresse er berettiget til at søge bredbåndspuljen, har du modtaget et brev i e-boks fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

I det brev kan du læse, om du skal søge gennem en sammenslutning eller du kan søge som enket adresse.

Du kan også læse mere på  Styrelsens for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.

Hvem kan søge puljen?

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur offentligører hvert år en liste og kort og kort over de adresser i Sorø Kommune, hvor internetforbindelse er maximalt 30 Mbit/s download og/eller 5 Mbit/s upload.

Hvis du mener, at der er fejl vedrørende din ejendom, skal du gøre indsigelse til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Fristen for at gøre indsigelse er den 28. august 2022 

Hvad skal jeg selv betale?

Projektets samlede pris afgøres af den aftale, som I laver med en bredbåndsudbyder. Hver husstand / virksomhed / sommerhus, der er med i projektet, skal selv betale minimum kr. 2.000. Bredbåndspuljen giver tilskud pr. adresse, der indgår i projektet. 

Kommunalt tilskud

Sorø Kommune ønsker at bakke op om, at borgere og virksomheder i kommunen får en bedre internetforbindelse. Derfor kan din sammenslutning eller enkelt adresser også søge om et kommunalt tilskud. I skal udfylde dette ansøgningsskema 

Sammenslutningen skal sende jeres ansøgning om kommunal støtte senest den 15. august 2022 via ovenstående link. 

Der tildeles max 2000 kr. pr. husstand.

I 2022 er puljen på 58.200 kr.

I skal skrive, om I har fået tilsagn om et kommunalt tilskud, når I søger bredbåndspuljen hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Vigtige datoer

Enkeltstående adresser

  • 13. juli 2022: Frist for tilmelding til annonceringslisten for enkeltstående adresser jf. vejledningen på  Styrelsens for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.

  • 15. august: Sidste frist for ansøgning af kommunalt tilskud
  • 28. august: Sidste frist for, at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse mod oplysninger på kortet over tilskudsberettigede adresser
  • 1. september 2022: Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen i 2022 - for enkeltstående adresser.

Sammenslutninger

  • 15. august: Sidste frist for ansøgning af kommunalt tilskud
  • 19. september 2022: Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt for sammenslutninger
  • 24. oktober 2022: Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen i 2022 for sammenslutninger

Medio december: besked om tilsagn eller afslag

Læs mere

På  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hjemmeside kan du læse meget mere om, hvordan du søger puljen.

Kontakt

Louise SjøbergByråd og Kultur

Tlf.: 21 80 72 56
losj@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø