Tilsyn med boligselskaberne

Almene boliger er bygget med offentlig støtte. Når der ydes offentlig støtte, skal der føres offentligt  tilsyn med byggeriet.

Administrationen i Sorø Kommune kan træffe afgørelser på byrådets vegne inden for nogle områder for almene boliger:

  • Omlægning af lån
  • Optagelse af lån uden kommunal garanti
  • Gennemgang af årsregnskaber
  • Lejeforhøjelser på mere end 10%
  • Gennemgang af vedtægter
  • Udpegning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer i ældreboligafdelinger
  • Budget- og regnskabstvister
  • Tilsynsklager

Når administrationen kan træffe afgørelser, kan vi yde en hurtigere, enklere og mere ensartet sagsbehandling, der munder ud i mere forudsigelige afgørelser. I administrationsgrundlaget for godkendelser efter almenboligloven kan du læse retningslinjerne for sagsbehandlingen på de otte områder ovenfor. I administrationsgrundlaget kan du altså læse, hvordan en bestemt type sag vil blive behandlet, og hvilket udfald sagen sandsynligvis får.

Kontakt

Kultur, Vækst og DemokratiJura

Tlf.: 57 87 62 13
brixr@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø