Cool Kids

Viden om angst

At være bange eller bekymret er en helt almindelig følelse. Den er nødvendig for at kunne passe på sig selv og hinanden - og er helt naturligt at føle f.eks. i overgange til noget nyt eller ved sygdom, dødsfald eller skilsmisse i familien. Nogle børn og unge oplever at føle sig bange og bekymrede næsten hele tiden. Det kan være ødelæggende for deres liv. Hvert 10. barn og ung har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i barnets dagligdag og udvikling.

Problemerne viser sig f.eks. ved at:

 • Barnet eller den unge stiller mange spørgsmål og har ustandselig brug for at blive beroliget
 • Lavt selvværd og præstationsangst
 • Tvangspræget adfærd - at gentage samme adfærd igen og igen - som at røre bestemte ting eller at vaske hænder
 • Besvær ved at blive afleveret i skole
 • Utryghed ved at være alene hjemme eller sove ude hos andre
 • Store vanskeligheder med at komme i skole og gå til fritidsaktiviteter
 • Problemer med at falde i søvn og sove trygt hele natten

Hvornår kan et barn eller en ung have brug for hjælp til sin angst?

 • Når angsten tager over og forstyrrer barnets og familiens hverdag
 • Når angsten griber forstyrrende ind i barnets mulighed for at udvikle sig på lige fod med jævnaldrende
 • Når angsten forhindrer barnet i at gøre ting, som det egentlig gerne vil
 • Når angsten gør barnet ked af det og/eller meget irriteret
 • Når angsten går ud over barnets skolegang, fritidsaktiviteter, venskaber og andere socialrelationer

Om Cool Kids

Cool Kids programmet er et videnskabeligt baseret og effektivt angstbehandlingsprogram. Programmet er udviklet i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Århus Universitet. I et Cool Kids gruppeforløb introduceres børn og forældre til konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. Cool Kids programmet bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og kan gennemføres sammen med andre børn og deres forældre i et gruppeforløb.

Hvem kan deltage?

Målgruppen for Cool Kids tilbuddet er børn og unge mellem 8 og 17 år, hvis hverdag og udvikling er væsentlig påvirket  af angst. For at deltage i et Cool Kids tilbud i Sorø Kommune, skal man være bosiddende i kommunen og være visiteret til tilbuddet via PPR eller Familiehuset i Sorø Kommune. Det er en forudsætning for at deltage i programmet, at mindst en forælder (men gerne begge) deltager hver gang.

Cool Kids gruppeforløb

I et Cool Kids gruppeforløb deltager 5-6 jævnaldrende børn/unge sammen med deres forældre. Børnene/de unge møder andre børn/unge med lignende vanskeligheder - og forældrene får mulighed for at udveksle erfaring. En eller begge forældre deltager aktivt i forløbet. Børn/unge og forældre introduceres til de samme strategier og metoder - og familien får på denne måde et fælles sprog og en fælles tilgang til barnets problematik. Ved hver session veksles der mellem undervisning, opgaver og samtale - i henholdsvis børnegruppen/ungegruppen, forældregruppen og i den samlede gruppe. Effekten af behandlinger er især afhængig af, at familierne gennemfører de ugentlige hjemmeopgaver.

Temaer som indgår i et Cool Kids gruppeforløb

 • Sammenhæng mellem tanker, følelser og krop
 • Om at arbejde med angsten
 • At skelne mellem katastrofetanker og realistiske tanker
 • Metode til at registere og måle svære følelser
 • Metode ti at møde og overvinde angst og bekymring
 • Metode til at abstrahere fra angst og bekymring
 • Åndedræts og afslapningsstrategier
 • Fælles problemløsningsstrategier
 • Social færdighedstræning og træning i selvsikker adfærd

Dokumenteret effekt

Forskningsresultater viser at op mod 80% af alle børn og unge, med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids forløb, har signifikant god gavn af forløbet. Forskningsresultaterne er baseret på 10 sessioners gruppeforløb. Børnene har mindre fravær i skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt og deltager i flere fritidsaktiviteter. Undersøgelserne viser også at barnets/den unges egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt - og at familiens samlede stress niveau reduceres.

Tid og sted

Cool Kids Program omfatter 10 sessioner af 2 timers varighed.
Vi tilbyder gruppeforløb i Sorø i efterårshalvåret - fra august til december. Der åbnes for ansøgninger fra april måned - med forsamtaler i juni måned.
Du er velkommen til at henvende dig for råd og vejledning.
Tilbuddet varetages af Cool Kids uddannede professionelle med pædagogisk eller psykologisk baggrund.

Hvor henvender man sig?

Forældre til børn og unge med angst er velkommen til at ringe/maile til certificerede Cool Kids behandlere:

Familiehuset
Psykolog Alexandra Holmboe
Tlf.: 20 48 87 80
Mail: alho@soroe.dk

PPR gruppen
Psykolog Sussi Neergaard
Mail: sune@soroe.dk

Her kan du få svar på dine spørgsmål om Cool Kids, samt vi kan afgøre om et Cool Kids gruppetilbud kan være relevant for dit barn. Vurderes dit barn at være i målgruppen, vil I som familie blive indkaldt til en forsamtale med de behandlere der varetager gruppeforløbet. Først herefter besluttes det, hvem der visiteres til gruppeforløb.

Vi kan ikke garantere at alle i målgruppen kan blive tilbudt behandling, bl.a. da der i gruppesammensætningen vil blive taget hensyn til alder og problematikkernes tyngde.

Tilbuddet er gratis at deltage i.