Separation og skilsmisse

  • Hvis du og din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal I udfylde og indsende en ansøgning til Familieretshuset.
  • Hvis I ikke er enige om skilsmisse, kan I søge om separation. I skal være separeret i seks måneder, inden I kan blive skilt.

Sådan søger du om separation og skilsmisse

Hvad koster det at blive separeret eller skilt?

Hvad indebærer det at blive separeret og skilt?

”Skilsmisse” for ikke-gifte

Hvis I er uenige

Bodeling og skilsmisse

Hvis du vil klage

Kontakt

Familieretshuset

Tlf.: 72 56 70 00