PigeLiv, når livet er svært

 • PigeLiv er for piger i alderen 13-18 år, der sommetider har det svært, men ikke har en diagnose. Det er for piger, der føler sig ensomme, har lavt selvværd og føler, at de ikke lever op til de krav, de selv eller andre stiller.

 • PigeLiv er et frirum og en tryghedsbase, hvor det er legalt at tale om problemer - og hvad der kan og eventuelt ikke kan gøres ved dem.

 • PigeLiv mødes 1 gang om ugen i 12 uger, hver gang i 2 timer.

 • Retningslinjer for fremmøde på Sorø Sundhedscenter - læs venligst her
Kontakt PigeLiv
 • Kontakt Pia Knudsen på tlf. 21 55 61 17 eller via digital post

Hvad er PigeLiv?

I PigeLiv har vi fokus på hygge, fællesskab, sjov og alvor. I PigeLiv kan du møde andre piger, der har det lige som dig og finde et trygt sted, hvor du kan snakke om alt. Du kan også møde voksne, der lytter til dig og forstår dig, og du kan få hjælp til bedre at forstå dig selv og andre.

Når vi mødes, kan emnerne f.eks. være:

 • Ensomhed, selvværd, stress og kropsidealer

 • Krav fra dig selv eller andre

 • At være "perfekt"

 • Hvordan kan jeg ændre min rolle?

 • Hvad er en god kæreste?

 • Mindfulness

 • Sociale medier

 • Kroppen, kost, motion og søvn

En konsulent fra Sorø Sundhedscenter leder møderne, og er den gennemgående person i forløbet.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig PigeLiv på flere måder:

 • Du kan kontakte din egen læge og bede om en vurdering af, om du vil have glæde af PigeLiv. Herefter kan lægen henvise dig.

 • Du kan tilmelde dig selv på sundhedskonsulenter@soroe.dk eller på 21 55 61 17. Husk at skrive dine forældres e-mail på. Når du har tilmeldt dig, vil du og dine forældre modtage en e-mail med information om, hvornår du kan forvente at høre mere, og hvornår gruppen starter op. Du får også en blanket, hvor du skal udfylde nogle oplysninger om dig selv.
  Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt. De bliver kun brugt til nødvendig registrering og dokumentation. Når du udfylder informationerne, accepterer du samtidig, at Sorø Sundhedscenter må registrere og behandle oplysningerne.

 • Du kan kontakte din lærer, sundhedsplejerske, SSP-medarbejder, UU-vejleder, distriktsrådgiver, sagsbehandler eller anden fagperson, der så kan tilmelde dig.

Kontakt

Social og SundhedSorø Sundhedscenter

Tlf.: 57 87 71 40
sundhedscenter@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid: Man-fre: 8.00-12.00
AdresseDr. Kaarsbergsvej 5
4180 Sorø