Vandløbsrestaureringer

Det fremgår af de statslige vandområdeplaner, at en lang række vandløb ikke lever op til miljømålene. Der er redegjort for de påvirkninger, der i større eller mindre grad er årsag hertil.

De væsentligste årsager, til at vandløb ikke har en god miljømæssig tilstand, er dårlige fysiske forhold og spildevandpåvirkning. Vandområdeplanernes indsatser er derfor rettet mod at forbedre de fysiske forhold i vandløbene (restaureringsprojekter) og at nedbringe spildevandsbelastningen fra lokalområdet til vandløbene.

I Sorø Kommune har vi som indsats følgende restaureringsstrækninger:

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø